Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /VVD Katwijk stelt vragen over vuurwerkschade

Blog

VVD Katwijk stelt vragen over vuurwerkschade

Katwijk, 19 januari 2011

Aan de burgemeester en het college van de gemeente Katwijk

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO met betrekking tot de fors gestegen vuurwerkschade

Geachte burgemeester, geacht college,

Onlangs bleek uit een persbericht van de gemeente Katwijk dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente aanzienlijk meer bedraagt dan vorig jaar. De herstelkosten bedragen 82.000 euro, wat een behoorlijke som geld is. Ten opzichte van vorig jaar zijn de herstelkosten met 50.000 euro gestegen. Inclusief de verstrekte subsidie aan Oud&Nieuw-evenementen voor jongeren komt men op een totale kostenpost voor de gemeente van bijna 150.000 euro.

Naar aanleiding van voornoemd bericht heeft de VVD-fractie de navolgende vragen aan de burgemeester en aan het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

1. Kunt u aangeven in welke periode de meeste schade aan gemeentelijke eigendommen is toegebracht? Betrof dit vooral de periode rond Oud en Nieuw of bestreek dit bijv. de hele maand december?
2. Hoeveel verdachten m.b.t. vernielingen en/of beschadigingen heeft de politie tot nu toe opgepakt? In welke leeftijdscategorie bevinden zich deze verdachten?
3. Maakt de gemeente Katwijk gebruik van de juridische mogelijkheden om aangebrachte schade op de daders te verhalen? Zo ja, in hoeverre wordt dit gecommuniceerd tijdens voorlichtingmomenten met jongeren?
4. In onze gemeente wordt veel subsidie verstrekt voor Oud&Nieuw-evenementen, o.a. met als doel om jongeren letterlijk van de straat te houden en overlast/vernielingen te voorkomen. In hoeverre staat voor u nut en noodzaak van deze (extra) subsidieverstrekking aan dergelijke evenementen ter discussie nu een belangrijk effect van genoemde subsidieverstrekking lijkt uit te blijven?
5. Uit de berichtgeving is op te maken dat de gemeente voorafgaand aan de jaarwisselingsperiode veel geïnvesteerd heeft om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Kunt u ook aangeven wat de investeringen van de politie zijn geweest?
6. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om een herhaling van deze uit de hand gelopen vuurwerkschade te voorkomen?

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend, namens de VVD-fractie,

Edwin de Mol
De Railing 45
2224 RT Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X