Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Disclaimer

Disclaimer

Kattuk.nl is een website van, voor en door Katwijkse jongeren vanaf 12 jaar. De website is een initiatief van verschillende (welzijns-)organisaties en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Katwijk. Kattuk.nl wordt uitgegeven door de Stichting Kattuk.nl en ondersteunt door de Stichting Welzijnskwartier. De technische realisatie wordt verzorgd door AtSea Media uit Katwijk.

Het voornaamste doel van Kattuk.nl is het geven van objectieve en veelzijdige informatie aan Katwijkse jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar.

De informatie op deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft actualiteit en betrouwbaarheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat er onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen. Kattuk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze of andere onjuistheden of onvolkomenheden. Ook voor het gebruik van deze website en het verspreiden van de informatie aanvaardt Kattuk.nl geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website Kattuk.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Reageren
Bezoekers van Kattuk.nl hebben de mogelijkheid om op berichten te reageren. Deze reacties worden eerst door de redactie beoordeeld alvorens deze op de site worden toegelaten. Bezoekers dienen zich in hun reacties te houden aan de goede smaak en zeden van de Nederlandse samenleving. Verspreiding van beledigende, racistische discriminerende, bedreigende en pornografische uitingen, dan wel extreem politieke denkbeelden is niet toegestaan (misdrijven en wetsovertredingen, schending van privacy, e.d.). Kattuk.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te ontzeggen. Kattuk.nl aanvaardt desalniettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste reacties bij berichten.

Links
Op verschillende plaatsen op deze site zijn verwijzingen of hyperlinks naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd en opgenomen. Kattuk.nl heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt Kattuk.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Evenmin garandeert Kattuk.nl dat opgenomen verwijzingen juist zijn of dat de sites waarnaar verwezen wordt beschikbaar zijn.

Copyright
De Stichting Kattuk.nl beschikt over de intellectuele eigendomsrechten van de website Kattuk.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever informatie, huisstijl, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Kattuk.nl op enigerlei wijze te kopiëren, bewerken of verspreiden anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Kattuk.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Alle aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Voor meer informatie over het doel van de website en de mensen en organisaties achter Kattuk.nl kan je contact opnemen met Arno van den Berg, hoofdredacteur/coördinator Kattuk.nl, via arno@kattuk.nl.

X