Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Verkiezingen: Wat vinden jullie van het SKA Oud en Nieuwfeest? UPDATE!

Blog

Verkiezingen: Wat vinden jullie van het SKA Oud en Nieuwfeest? UPDATE!

UPDATE 18-3: Het volledige verslag van het gesprek tussen Bob en Roy van SKA en Bastiaan van de VVD hieronder. Later meer…..

KATWIJK – Op de jongerenwebsite van Katwijk, te weten Kattuk.nl wordt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart aanstaande iedere week een vraag of stelling geplaatst, waarop de politieke partijen kunnen reageren. Zo ook over het SKA oud en nieuw feest. Met name de stellingname van VVD-kandidaatraadslid en DJ Bastiaan Zuyderduyn tegen subsidie voor het feest leverde veel commentaar op in de social media.

Naar aanleiding van de commotie is Bastiaan in gesprek gegaan met twee bestuursleden van SKA, te weten Bob Nieuwland en Roy van Schie. “Als je met een helder standpunt komt over een subsidie, moet je ook het gesprek durven aan te gaan met de mensen om wie het gaat,” aldus Bastiaan Zuyderduyn. Bob maakte duidelijk dat SKA en de gemeente het feest niet zien als een feest, maar als veiligheidsmaatregel en dat SKA ingehuurd wordt om deze gemeentelijke taak te vervullen. In veel omliggende gemeenten, zoals Leiden, is het door versnippering en verveling erg onrustig met oud en nieuw. Daarentegen patrouilleren in Katwijk dankzij het SKA oud en nieuw feest slechts twee agenten door het gehele dorp en zijn er relatief weinig incidenten. Een flinke besparing dus op de inzet van de hulpdiensten.

Daarnaast is het feest laagdrempelig. Veel jongeren hebben geen geld om naar grote, dure feesten in steden als Amsterdam te gaan, maar hebben wel de behoefte om iets leuks doen met oud en nieuw. De drankomzet is ondanks het hoge bezoekersaantal relatief laag (rond de 12 euro per persoon) en de beveiligings- en opbouwkosten zijn dermate hoog door landelijke veiligheidsregels voor evenementen, dat het naar de mening van SKA onmogelijk is om een oud & nieuw feest rendabel te maken, zelfs niet met het verhogen van de prijzen.

Bastiaan ziet het belang van het feest voor ons dorp zeker in en heeft veel respect voor alle vrijwilligers, die dit jaarlijks belangeloos organiseren, maar is wel van mening dat dit zonder subsidie zou kunnen. Er zijn voorbeelden in andere gemeenten van succesvolle oud en nieuw feesten, georganiseerd zonder subsidie door horecaondernemers, zoals in Den Haag. Anders dan de bestuursleden van SKA heeft hij verder wel geluiden ontvangen vanuit de horecaondernemers om iets met oud en nieuw te organiseren en zal daarom binnenkort het gesprek met hen aangaan.

SKA oppert daarop een constructie met een tijdelijke verhoging van de subsidie en prestatieafspraken, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor toekomstige feesten en SKA wellicht in de toekomst minder tot geen subsidie nodig heeft. Deze investeringen kunnen dan ook gebruikt worden voor feesten op andere evenementen door het jaar heen, zodat een deel van de subsidie daar terug verdiend kan worden. Katwijk wordt daarmee aantrekkelijker en daarnaast is de jaarlijkse zorg over de subsidie, die frustrerend is voor de vrijwilligers, verdwenen. Voor Bastiaan is dit alternatief zeker de moeite van het bekijken waard en nodigt het SKA bestuur daarom van harte uit om tijdens een fractievergadering van de VVD hun voorstel te bespreken.

UPDATE 13-3: De reactie van Bastiaan van de VVD heeft nogal wat stof doen opwaaien op twitter (ff scrollen) en in de comments. Vanmiddag volgt een gesprek tussen Bastiaan en een delegatie van SKA om de lucht te klaren. 

En de lucht is geklaard: 
DJ Sebastos ‏@Corbaszu
Goed gesprek gehad met de heren van SKA over de toekomst van het oud & nieuwfeest. Verslag volgt! @RoyvSchie @BobNLD

——

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder mag gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze heeft de redactie van Kattuk.nl de deelnemende partijen een aantal vragen gesteld over voor jongeren belangrijke thema’s.
Elke dinsdagavond vind je de antwoorden op de vraag van die week hier op Kattuk.nl.

Vorige week ging de vraag over WERKEN de week daarvoor over WONEN.

De vraag van deze week gaat over het Thema UITGAAN:

Wat vinden jullie van het SKA Oud en Nieuwfeest dat jaarlijks wordt gehouden op Parkeerterrein Noordduinen?

En hoe zien jullie de toekomst van dit feest?

SKA

Hierna de reacties van het CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie, VVD, SGP, PvdA, Kies Katwijk, Hart voor Katwijk, OPA Katwijk en D66.

Van Jezus Leeft hebben we helaas weer geen reactie ontvangen.

Reactie CDA

Het CDA is positief over het SKA evenement, dat een begrip is in Katwijk.

Het is niet alleen een volwaardig festival voor de jeugd, maar speelt ook een belangrijke rol in het bestrijden van overlast bij de viering van oud en nieuw.

Positief is ook dat SKA jongeren actief betrekt bij de organisatie van het evenement en daarmee zorgt voor een groter draagvlak onder jongeren.
Dat motiveert veel jongeren ook om vaak jarenlang vrijwilliger te blijven bij SKA.

Het CDA vindt dat het SKA Oud en Nieuwfeest ook in de toekomst, met financiële steun van de gemeente, moet worden georganiseerd.

 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie GemeenteBelangen: door Anneke Schaap, nummer 9 op de lijstAnneke Schaap GemeenteBelangen

GB vindt dat het SKA Oud en Nieuwfeest belangrijk is en blijft voor jongeren en voor Katwijk.

Het feest is ooit opgezet om overlast en vernielingen in de nieuwjaarsnacht te voorkomen. Daar mag best subsidie van de gemeente tegenover staan.

Het heffen van entreegelden, die jaarlijks worden verhoogd, heeft een negatieve invloed op de bezoekersaantallen. Met als gevolg dat een deel van de jongeren die anders naar het SKA-feest zouden gaan elders hun plezier zoeken tijdens oud en nieuw.
Dat is het paard achter de wagen spannen!

Daarom vindt GB dat er een einde moet komen aan de hoge entreegelden.

Website
Weblog
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie ChristenUnie: door Gerard Mostert jr., raadslid ChristenUnieGerard Mostert jr.

Het SKA oud en nieuw feest is voor heel veel mensen een leuk feest. Het is gaaf als veel Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse jongeren met elkaar oud en nieuw kunnen vieren.

Belangrijk daarbij is dat de veiligheid van de vrijwilligers en de jongeren gewaarborgd blijft.

Financieel moet het echter wel haalbaar blijven.

De ChristenUnie  vindt dit feest geen gemeentelijke taak en vindt de subsidie die SKA nu krijgt meer dan genoeg.
Inkomsten moeten uit andere bronnen gehaald worden.

 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie VVD: door Bastiaan Zuyderduyn, nr. 5 op de lijstBastiaan-Zuyderduyn-VVD

Facebook

VVD Katwijk wil dat succesvolle evenementen zoals het SKA Oud en Nieuwfeest behouden  blijven voor Katwijk en niet beperkt mogen worden door een woud van regels.

We zijn als gemeente echter geen Sinterklaas en moeten verstandig met belastinggeld omgaan.

Als DJ weet ik bijvoorbeeld dat het mogelijk is om met sponsoring, een goede drankomzet en een aantrekkelijke entreeprijs (vijf euro met een gratis consumptie bijvoorbeeld) het feest te organiseren zonder subsidie van de gemeente.

 

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie SGP: door Wouter-Jan Vroegindeweij, Lijsstrekker SGPVroegindeweij

De SGP is kritisch over dit feest. Er zou bij dergelijke feesten geen sprake moeten zijn van een gemeentelijke taak.

Aangezien er in het verleden openbare orde problemen waren, terwijl er ook veel schade was rond een jaarwisseling, ziet de SGP toch een rol voor de gemeente.

De gemeente dient wel zorgvuldig met geld om te gaan, en daarom is het goed dat de subsidie voor het feest is verlaagd, en er nu sprake is van een toegangsprijs.

Het zou mooi zijn, wanneer in de toekomst de subsidie niet meer nodig is of in ieder geval de subsidie wordt verlaagd.

 

Website
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie PvdA: door Matthijs van Tuijl, raadslid (en fractiesecretaris) PvdA Katwijk

matthijs PvdA

Twitter
Facebook

De PvdA vindt het Ska oud en nieuw feest belangrijk voor Katwijk. We moeten niet vergeten dat het ooit is opgericht om overlast te voorkomen en een rustig oud en nieuw te hebben.

Het feest is een plek waar veel vrijwilligers, misschien jij wel, veel tijd in stoppen en iets wat we in de toekomst moeten behouden.
Wel moeten we goed kijken hoe we dat in de toekomst gaan doen nu 16 en 17 jarigen geen alcohol meer mogen drinken.

Ik hoor ook graag hoe jullie het feest in de toekomst zien!
Willen jullie dit feest zo nog of moet het anders?

Reactie OPA Katwijk: door Kees Kraaijenoord, Initiatiefnemer OPA Katwijk

Kees

OPA Katwijk denkt dat het feest op die plek door kan gaan als al het mogelijke wordt gedaan om excessen te voorkomen.

Drankmisbruik en gebruik van drugs vinden wij een ernstige bedreiging voor de gezondheid van jongeren en voor de (openbare) veiligheid in het algemeen.

Een (te klein) deel van de jongeren is in staat verstandig om te gaan met de gevaren in die hoek.
Toezicht is daarom noodzakelijk.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Reactie Kies Katwijk: door Jos de Best, nr. 3 op de lijstjos

Zelf kom ik al jaren op het feest, ik weet dat het een belangrijke traditie is voor veel Katwijkse jongeren.

KiesKatwijk vindt dat deze traditie in ere moet worden gehouden, en dat de prijs dusdanig is, dat deze geen belemmering vormt voor jongeren met een kleine beurs.

Wij hebben hier zo nodig subsidie voor over.

Meer op www.kieskatwijk.nl

 

Website
Facebook
Twitter

Reactie Hart voor Katwijk: door Anita van Ginkel, fractievoorzitter en lijsttrekker Hart Voor KatwijkANITA-VAN-GINKEL-B-021KL

Hart Voor Katwijk vindt het prima dat dit feest gehouden wordt, ook dat er dit jaar kaartjes zijn verkocht juichen we toe. Want ook de bezoekers van dit SKA-feest weten dat “gratis niet bestaat”.
Een feest dat van subsidie moet rondkomen is ten dode opgeschreven, ondanks de vele vrijwilligers die hierbij zijn betrokken.

Als het schade en ongelukken met vuurwerk voorkomt is dit een goede zaak.
Als blijkt dat vuurwerkoverlast en schade tijdens de Nieuwjaarsnacht niet afnemen moet je nog eens nadenken over andere alternatieven die wel dat effect oproepen.

 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter


Reactie D66: 
door Lenneke Bosman, kandidaat raadslidLenneke-298x234

D66 juicht het toe dat Ska er ieder jaar in slaagt een prachtig jongerenfeest voor oud- en nieuw te organiseren. Een feest voor jongeren en door jongeren, vrijwel geheel georganiseerd door vrijwilligers.

Wat ons betreft kan Ska op steun voor dit feest blijven rekenen.

We vinden het belangrijk dat de toegangsprijs voor dit evenement dit jaar niet verder omhoog gaat (ofwel de subsidie niet verder omlaag), om het feest aantrekkelijk te houden voor de jeugd van Katwijk.

 

—————————————————————————————————-
Tot zover de reacties van de politieke partijen.
.
Volgende week de volgende vraag:
.
Wat gaan jullie doen om het Openbaar Vervoer te verbeteren, met name de busverbindingen met Noordwijk en Leiden, en terug, in het weekend na 12 uur ’s nachts?

Kunnen jullie hier sowieso wat aan doen? Zijn er andere oplossingen?

 

Geschreven door: Redactie

Comments: 11

 • Arno

  Beantwoorden 05/03/201412:56

  De reactie van de VVD roept op Twitter aardig wat discussie op. Check de tweets hieronder, van beneden naar boven lezen:

  @RoyvSchie
  Ik snap echt niet dat wij niet eerder aan al die geniale oplossingen hebben gedacht.. @ahmedalbarzangi @Marteineken @skakatwijk @KattukNL

  @ahmedalbarzangi
  @RoyvSchie @Marteineken @skakatwijk @KattukNL ik lees dat iemand van de VVD jullie varkentje wil wassen. Inhuren die gast!

  ‏@RoyvSchie
  Precies @Marteineken 😉 En @skakatwijk had die oplossingen van hem natuurlijk nog niet zelf allemaal al 1000x bekeken… @KattukNL

  @Marteineken
  @RoyvSchie @KattukNL ja, misschien kan hij het even gaan laten zien a.s. oud en nieuw of dat kan en dan mag die zelf ook nog even draaien

  ‏@RoyvSchie
  Reactie gelezen @Marteineken? ‘Als DJ weet ik namelijk…’ Hahaha sure! @KattukNL

  ‏@Marteineken
  @RoyvSchie @KattukNL vvd weg ermee

  ‏@RoyvSchie
  @KattukNL Wat een grappenmaker die Bastiaan Zuyderduyn van de VVD…

 • Bobnld

  Beantwoorden 05/03/201413:36

  Toch is het jammer dat partijen als de ChristenUnie, VVD, SGP, Hart voor Katwijk (voormalig VVD) denken dat het hier alleen draait om een feestje en dit niet zien als een gemeentelijke taak. De hele „Hoornesplein kruising discussie” laat ik even achterwegen omdat we deze allemaal al wel kennen.

  Het is jammer dat men blijkbaar totaal niet op de hoogte is van de problemen die spelen bij SKA, SKA heeft geen moeite met de wet en regelgeving op het gebied van evenementen in Katwijk, SKA heeft problemen met de waardering van de Katwijkse politiek!
  Iedereen roept dat het fantastisch is en dat het moet blijven bestaan maar tot op heden hebben slechts weinigen het lef gehad om hier ook acties aan te verbinden…

  En om het makkelijk te maken zijn er eigenlijk nog maar twee actie’s want in de huidige vorm is, zoals Anita van Ginkel al omschreef, het feest ten dode opgeschreven.

  En daarbij voor de wat minder jongeren onder ons:
  de veiligheidsmaatregel, GEMEENTELIJKE TAAK, om jongeren gecentraliseerd hun oud en nieuw te laten vieren, en dus niet door het dorp te laten trekken, ook.

  Tot slot, even over de vaak door VVD en nu ook door Anita van Ginkel aangegrepen vuurwerkschade en sponsoring. Check even bij de politie, vuurwerkschade meet men vanaf een dag of 4 voor oud en nieuw tot een dag na… dus niet alleen tijdens de openingstijden van SKA tussen 22.00 uur en 06.00 uur. SKA heeft zeker wat sponsoring alleen niet in de vorm van geldbedragen. Denk bijvoorbeeld aan een zandhandel Guyt die belangeloos een aantal vrachtwagen neerzet om schade te voorkomen tijden een grote storm of aan de kortingen die SKA krijgt van haar leveranciers.

  En , Beste Bastiaan, als jij en de VVD echt denken dat dit feest/deze veiligheidsmaatregel te organiseren is met 5,- entree, wat sponsoring en een goede drankomzet… Loop dan even de kamer van de burgermeester en vraag het even.
  Als je dan nog steeds overtuigd bent van je eigen gelijk wil ik graag weten waar ik het de afgelopen jaren fout heb gedaan….

  Met vriendelijke groet,

  Bob Nieuwland
  Bestuurslid SKA Katwijk maar hier op persoonlijke titel

 • Arno

  Beantwoorden 06/03/201410:36

  Nog wat reacties via Twitter:

  ‏@BobNLD
  @vvdkatwijk @kattuknl Overigens is het mi respectloos zo’n toon aan te nemen tegen volledig uit vrijwilligers bestaande organisatie

  ‏@BobNLD
  @vvdkatwijk @kattuknl @skakatwijk Want wij zijn al een paar jaar bezig en slaan de plank blijkbaar helemaal mis terwijl Bastiaan het weet

  ‏@BobNLD
  De @VVDKatwijk zegt bij @KattukNL
  te weten hoe het @skakatwijk feest te organiseren zonder subsidie..
  @VVDKatwijk Contact mij svp…

  @royvschie @ahmedalbarzangi @marteineken @KattukNL
  Overigens is SKA voor de ambtenaren geen feest maar een veiligheidsmaatregel.

  @royvschie @ahmedalbarzangi @marteineken @KattukNL
  Overigens is SKA voor de ambtenaren geen feest maar een veiligheidsmaatregel.

  ‏@BobNLD
  @royvschie @ahmedalbarzangi @marteineken @KattukNL
  Overigens is SKA voor de ambtenaren geen feest maar een veiligheidsmaatregel.

  @BobNLD
  @royvschie @ahmedalbarzangi @marteineken @skakatwijk @kattuknl Inhuren weet je wat dat kost van onze belastingcenten!

 • Arno

  Beantwoorden 06/03/201410:40

  En een aantal via FB:

  Roy van Schie Die Bastiaan Zuyderduyn is zo te lezen echt een expert…

  Aad Nieuwland Inderdaad veel kennis van zaken Roy van Schie Dat zie je meteen. “Goede drankomzet” yep da’s de VVD.

 • Sebastos

  Beantwoorden 06/03/201414:49

  Heren (waar zijn de dames?),

  Graag ga ik met jullie in gesprek over de problemen waar jullie tegenaan lopen met het SKA Oud en Nieuw feest. Ik wil allereerst zeggen dat we bij de VVD veel waardering voor vrijwilligerswerk hebben. Zelf ben ik ook enige jaren vrijwilliger bij VVD Katwijk en onze raadsleden dragen een deel van hun raadsvergoeding af aan de partij.

  VVD Katwijk is tegenstander van een woud aan regels, waardoor het organiseren van een leuk feest beperkt wordt. Veiligheid is zoals jullie terecht zeggen een gemeentelijke taak en het oud en nieuw feest hoeft niet op te draaien voor deze kosten.

  Aan de andere kant moeten we als gemeente zuinig met ons geld omgaan, want we willen geen verhoging van de OZB (huizenbelasting) en daarom is de VVD er geen voorstander van dat organisaties afhankelijk zijn of worden van subsidies. Ook vinden wij een gesubsidieerd feest oneerlijke concurrentie ten opzichte van horecaondernemers die geen subsidie krijgen.

  Ik ben erg benieuwd naar alle creatieve oplossingen, die jullie de afgelopen jaren bedacht hebben om zonder subsidie het feest te organiseren en de problemen waar jullie tegenaan lopen in de contacten met de gemeente en dergelijke.

  Groet,

  Bastiaan Zuyderduyn
  VVD Katwijk

  • Bobnld

   Beantwoorden 06/03/201417:52

   Bastiaan, blijkbaar mis je wat achtergrond info en vat je het daardoor niet helemaal. Het is niet zozeer dat SKA zoveel moeite heeft met de veiligheid of de regelgeving… SKA event=veiligheidsmaatregel in de vorm van een feest.
   In vergelijking tot andere feesten in katwijk is SKA een middel en geen doel.
   Feest en is bij bijvoorbeeld de ov’s het doel, bij SKA is het het middel.

   SKA is een stichting ingehuurd door de gemeente met als opdracht het bieden van een centraal evenement in het dorp zodat jongeren naar 1 plek gaan, makkelijk te beheersen en controleren, inplaats van door heel het dorp heen.

   Wat betreft je argument met betrekking tot de ondernemers. SKA is geboren omdat de horeca ondernemers niet gezamenlijk dit op wilde pakken en er is meermaals gekeken of horeca ondernemers het feest over wilde nemen.

   Probleem is dat SKA een handhavings/veiligheidsmaatregel/middel is en die kosten over het algemeen meer dan ze opbrengen. Waarom, omdat er een lage drempel moet zijn.

   Om de drankomzet gelijk ook even te pakken, de meeste jongeren beginnen op oudejaarsdag rond 12 uur ’s middags met het eerste drankje. dat gaat dan in aardig tempo door in de kroeg waarna ze van 20.00 uur tot 00.00 uur ook thuis nog wat drinken en daarna dan bij SKA komen… Oftewel om een “goede drankomzet” te realiseren stelt de VVD dus voor om mensen zich maar vol te laten lopen? Volgens mij bestaat er nog zoiets als alcoholmatigingsbeleid…

   overigens prachtig dat jullie wat afstaan van je raadsbijdrage.. Zou ik vanuit ska ook zeker doen als ik er iets voor kreeg…..

   • Sebastos

    Beantwoorden 06/03/201422:42

    Beste Bob,

    Jouw argumenten zijn bij mij bekend, maar wij zien dat toch anders. Wij zijn ervan overtuigd, ook met voorbeelden elders, dat het SKA oud en nieuw feest zonder subsidie georganiseerd zou kunnen worden. In Den Haag is bijvoorbeeld jarenlang een succesvol Oud en Nieuw feest georganiseerd door de plaatselijke horeca op het plein zonder enige cent subsidie.

    Natuurlijk ben ik ook bekend met het alcoholmatigingsbeleid, maar drank op een feest is niet goedkoop. Als men slechts voor 20 euro per persoon uitgeeft (dat is weinig voor een dergelijk feest) en je daarnaast een aantrekkelijke entreeprijs van vijf euro hebt (met bijvoorbeeld een gratis drankje/hapje of een lady’s night, waarbij vrouwen gratis naar binnen kunnen) kun je met een bezoekersaantal van 5000 een omzet van ruim 100.000 euro genereren. Daarnaast kun je met sponsoring nog een aardig bedrag ophalen.

    Ben erg benieuwd naar de begroting van het feest. Hier zou ik graag naar kijken en durf met jullie de uitdaging aan te gaan het feest zonder subsidie te organiseren.

    Hoe dan ook ga ik met jullie het gesprek aan, ik las op Twitter mogelijk al donderdag aanstaande. Of dit nu lukt of niet, ik nodig jullie sowieso allen van harte uit op zaterdag 15 maart van 21:00 tot 00:30 in café de Stairs op onze VVD-verkiezingsavond. Er staat dan een gratis drankje voor jullie klaar! En maak je geen zorgen, deze zijn niet van subsidie betaald.

    Groet,

    Bastiaan Zuyderduyn
    No 5 bij VVD Katwijk

    • Novacaine

     Beantwoorden 10/03/201416:34

     Zucht……bastiaan. Het is bijna pure minachting naar de organisatie toe door te stellen dat de problemen waar de organisatie tegen aanloopt af te doen met een stukje creatief rekenen voor verstandelijk beperkten. Als ik bedrijfseconomie uit moet gaan leggen aan een VVD-er, dan vrees ik dat je bij de verkeerde partij zit. Omzet is geen winst en als er van gegarandeerde bezoekersaantallen uitgegaan kan worden is iedereen miljonair met 1 feest. Kortzichtig en bovenal denigrerend.

     Wat niet helemaal tot doordringt is dat de stichting als doel heeft een evenement neer te zetten met een zo’n laag mogelijke drempel (het liefst geen). Dit in verband met de eerder genoemde veiligheidsfunctie van het evenement. Het commercieel opzetten van een dergelijk evenement bijna staat haaks op deze functie.

     Maar ik stel voor dat de organisatie dit jaar een stapje achteruit doet en dat jij dan laat zien hoe dat eigenlijk allemaal geregeld dient te worden. Natuurlijk ook met de bijbehorende financiële aansprakelijkheid als dingen iets anders uitpakken als dat je vooraf had gedacht.

 • Arno

  Beantwoorden 06/03/201418:49

  En weer wat tweets:

  ‏@skakatwijk
  Wij zijn erg blij met de politieke partijen die hun steun hebben uitgesproken op @KattukNL! Wij hebben al weer zin in een volgend jaar!

  ‏@BobNLD
  @corbaszu @royvschie @weewim @skakatwijk @vvdkatwijk @kattuknl
  We kijken even waar en hoelaat maar donderdag staat!

  ‏@Corbaszu
  @BobNLD @RoyvSchie @weewim @skakatwijk @VVDKatwijk @KattukNL donderdag overdag of een week later ga ik graag met jullie in gesprek

  @corbaszu @royvschie @weewim @skakatwijk @vvdkatwijk
  Graag! Hoe zit je begin volgende week? Graag @KattukNL erbij voor de verslaggeving

  ‏@BobNLD
  @corbaszu @royvschie @weewim @skakatwijk @vvdkatwijk
  Graag! Hoe zit je begin volgende week? Graag @KattukNL erbij voor de verslaggeving

  @Corbaszu
  @BobNLD @RoyvSchie @weewim @skakatwijk @VVDKatwijk @KattukNL ik stel voor dat we een datum prikken om in gesprek te gaan!

  @BobNLD
  @royvschie @weewim @skakatwijk @vvdkatwijk @corbaszu Ik wil graag weten hoe jij SKA wilt organiseren uitgaande van je verhaal op @KattukNL

  DJ Sebastos
  @Marteineken @RoyvSchie @KattukNL uiteraard sla ik dit aanbod niet af!

 • Arno

  Beantwoorden 13/03/201412:03

  Nog wat tweets:

  @RoyvSchie
  Is @VVDKatwijk wél pro #vrijwilligerswerk? Als Sebastiaan al die event expertise in huis heeft laat hij zich dan aanmelden! #redderinnood

  @MartijnVanHtotC
  @Corbaszu @BobNLD @RoyvSchie En Kattuk.nl zoals Roy in het heetst van de strijd riep? Ben wel benieuwd naar de uitkomst

  @BobNLD
  @MartijnVanHtotC @Corbaszu @RoyvSchie Doen hun best… Zal vast wel een verslagje van komen
  cc. @KattukNL

Laat een reactie achter

X