Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Corona1 /Snelle toename aantal coronabesmettingen regio

Blog

Snelle toename aantal coronabesmettingen regio

Nieuwe cijfers GGD Holland Midden. Meeste besmettingen bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Katwijk 25 besmettingen in week 38, 14 besmettingen tot nu toe in week 39.

Voorkom verdere toename en hou je alsjeblieft aan de maatregelen!

Hieronder het persbericht van de GGD….

In de week van 14 september zijn er 8992 coronatesten afgenomen in de teststraten. Niet iedereen kon in eigen regio getest worden, er zijn daarom ook testen afgenomen in teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn in totaal 639 personen uit Hollands Midden (7.1%) positief getest op corona.

Duiding cijfers
Het aantal coronabesmettingen loopt snel op in de regio Hollands Midden. De meeste besmettingen vinden we momenteel bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het gaat dan vooral om besmettingen onder studenten. De tweede groep waarin het percentage het hardste stijgt zijn mensen in de leeftijd 55 jaar en ouder. Dit baart de GGD grote zorgen. Want het is juist deze groep die meer kwetsbaar is voor corona.

Clusters
Voorheen communiceerde de GGD over het aantal clusters in de regio. Dit doet de GGD sinds deze week niet meer actief. De reden hiervoor is dat de term cluster bij deze aantallen weinig zegt over het risico op besmetting. Een cluster bestaat uit drie of meer besmettingen verbonden in tijd en/of plaats. Het aantal van drie zegt weinig, en komt relatief vaak voor gezien het grote aantal besmettingen in de regio. Met deze aantallen moeten alle inwoners van Hollands Midden ervan uitgaan dat het virus in de buurt is en zich aan de coronamaatregelen houden.

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek​
Omdat het aantal besmettingen snel oploopt, betekent dit ook meer bron- en contactonderzoeken. Door het grote aantal nieuwe positieve besmettingen (soms wel meer dan 150 per dag), lukt het niet langer alle contacten van positief geteste personen te bellen. Daarom is de GGD Hollands Midden overgestapt naar risicogestuurd bron- en contactonderzoek.

De GGD vraagt de mensen bij wie dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Om hen daarbij te helpen, ontvangen zij een informatiepakket. Wordt ingeschat dat deze werkwijze een extra risico oplevert met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker de contacten. Een risico kan bijvoorbeeld zijn: de besmette persoon is een medewerker of bewoner van een zorginstelling of kinderdagverblijf.

De belangrijkste aanpassing in het bron- en contactonderzoek is dat de GGD meer verantwoordelijkheid en medewerking vraagt van de besmette persoon. Zo komt er tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op bronnen van besmetting en de risicovolle situaties.

Zorg- en onderwijspersoneel test met voorrang
Vanaf maandag 21 september kan zorg- en onderwijspersoneel met voorrang getest worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er toestemming zijn van de werkgever. Alle zorginstellingen en scholen in Hollands Midden zijn benaderd over de nieuwe werkwijze. Op de website www.ggdhm.nl is te lezen hoe het nieuwe voorrangsbeleid werkt.

Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in Katwijk? Klik dan HIER

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X