Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Corona /Nieuwe subsidieregeling om verenigingen en het lokaal cultuur aanbod in Katwijk te ondersteunen

Blog

Nieuwe subsidieregeling om verenigingen en het lokaal cultuur aanbod in Katwijk te ondersteunen

De gemeente Katwijk zet een nieuwe subsidieregeling in om verenigingen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. In totaal is ruim € 350.000  gereserveerd. Enerzijds om ervoor te zorgen dat verenigingen hun maatschappelijke activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Anderzijds om culturele organisaties te helpen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het is, zeker in coronatijd, heel belangrijk dat inwoners kunnen blijven deelnemen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten.

Wethouder Adger van Helden: “Wij zijn trots op alle verenigingen die we kennen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Zij zorgen ervoor dat veel inwoners mee kunnen doen en met elkaar verbonden blijven in onze mooie dorpen. Maar ook de verenigingen zijn behoorlijk getroffen door corona en veel activiteiten kunnen niet doorgaan. Daardoor lopen de inkomsten zoals baropbrengsten en kaartverkoop terug terwijl de vaste kosten vaak gewoon doorlopen. De gemeente helpt verenigingen waar zij kan. Deze subsidieregeling is daar een mooi voorbeeld van.”

Vernieuwing culturele sector

Naast alle vervelende gevolgen van corona zorgt corona er ook voor dat er nieuwe initiatieven en inzichten ontstaan. Het zorgt ervoor dat wij allemaal moeten nadenken over hoe we dingen anders kunnen doen. Dat geldt ook voor non-profit culturele organisaties. Wethouder Jacco Knape: “Voorstellingen en exposities worden al lang van te voren gepland en daar moet ook al lang van te voren geld aan uitgegeven worden. Als een voorstelling dan niet door kan gaan vanwege corona, gaat er veel geld verloren. Vaak zijn er dan geen reserves meer om een nieuwe voorstelling te maken. Daarom moet er nagedacht worden over hoe dat anders kan. Met de nieuwe subsidieregeling willen we verenigingen daar bij helpen. Als je wendbaar en weerbaar met corona om kunt gaan, ben je minder kwetsbaar.” Via het aanvraagformulier op www.katwijk.nl/verenigingen kunnen organisaties een innovatieplan indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle non-profitorganisaties in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die activiteiten in deze dorpen organiseren, komen in aanmerking voor de subsidie. Er is maximaal € 350.000 beschikbaar en per aanvrager kan maximaal € 25.000 worden aangevraagd. Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zonder steun het financieel niet meer redden en daardoor hun activiteiten niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Of dat zij hun financiële reserves moeten aanspreken om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Culturele organisaties kunnen subsidie aanvragen als zij kosten moeten maken om te (kunnen) vernieuwen om zo het cultuur aanbod nu en in de toekomst in stand te houden voor inwoners en bezoekers in Katwijk. De complete subsidieregeling met de precieze voorwaarden is terug te lezen op www.katwijk.nl/verenigingen.

Hoe kan ik het aanvragen?

Verenigingen en organisaties kunnen alle informatie over corona en steunmaatregelen vinden via www.katwijk.nl/verenigingen. Op deze pagina vindt u vanaf 23 december het aanvraagformulier om subsidie aan te vragen.

Bijdrage in kosten en inspanning controle coronatoegangsbewijs

Verenigingen maar ook ondernemers worden nog steeds hard getroffen. Daar waar mogelijk zet de gemeente zich in om de getroffen branches te ondersteunen. De gemeente heeft van het Rijk € 65.000 gehad om horecaondernemers en sportverenigingen te ondersteunen die verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. Het budget waar de gemeente Katwijk aanspraak op kan maken is beperkt. Het college wil graag alle horecaondernemers en sportverenigingen tegemoet komen. Daarom is besloten om een symbolisch bedrag van € 500 ter beschikking te stellen aan alle horecaondernemers en sportverenigingen in Katwijk om tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X