Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Gemeente haalt gestelde bouwdoelen niet

Blog

Gemeente haalt gestelde bouwdoelen niet

De door de gemeente gestelde doelen voor het inlopen van de Katwijkse woningnood zijn niet gehaald. In 2006 stelde CDA-wethouder Daan Binnendijk bij monde van een beleidsmedewerker dat de gemeente Katwijk in de periode 2005-2009 “minimaal 1950” woningen moest bijbouwen om de Katwijkse woningnood niet te laten groeien.

In augustus van dit jaar waren echter nog maar 1250 woningen opgeleverd. De verwachting was dat in het laatste halfjaar van 2009 nog 200 woningen zouden worden genomen. Die zouden dan in de loop van 2010 worden opgeleverd. Van de 1950 woningen zijn er dan dus 500 komen te vervallen. Bovendien staat er nog tegenover dat in dezelfde periode 318 woningen zijn gesloopt of op andere manier aan het woonbestand zijn onttrokken. Het totaal aantal nieuwe woonruimtes blijft daarmee steken op 932 in juli 2009, en 1132 wanneer de resterende 200 woningen zijn opgeleverd.

Een tekort van 818 woningen. Volgens beleidsmedewerker Aad Hazenoot zijn de consequenties daarvan echter te relativeren. “Normaal gesproken betekent dit dat starters of doorstromers langer op een (andere) woning moeten wachten. Anderzijds ligt door de kredietcrisis een groot deel van de woningmarkt stil en is de interesse voor een (andere) woning sterk afgenomen”, aldus Hazenoot.

Toch is het een politiek gesteld doel geweest, dat niet is gehaald. Over politieke consequenties werd echter niets gezegd. Nochtans ongetwijfeld een slecht resultaat, zo vlak voor de verkiezingen.

Zie ook:

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X