Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/lhbti /Goed en open gesprek over LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk

Blog

Goed en open gesprek over LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk

Verslag en foto’s eerste gesprek LHBTIQ+ acceptatie Katwijk

Het eerste gesprek over LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk van woensdag 28 februari in De Roskam was een groot succes. Na het openingswoord door wethouder Sonny Spek gingen zo’n 40 vertegenwoordigers van onder andere de politie, Pride groep ‘Klets’, jongerencentrum Scum, het Pieter Groen College, de bibliotheek, kerken, ExPex, Kwadraad, RTV Katwijk, CDA, PvdA, D66 en DURF het gesprek aan met elkaar en ervaringsdeskundigen over LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van Welzijnskwartier, Family Supporters, Stichting iDb en jongerenwebsite Kattuk.nl.

Verdeeld over de thema’s: Jeugd, 50+, Zorg, Kerk en Media zijn fijne gesprekken gevoerd en ideeën besproken om de LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk te bevorderen. Vooral de open en indrukwekkende verhalen van de gasten Magda Romgens (Miss Senior Pride) en Bert Boter (Predikant Voorschoten)  kwamen echt bij iedereen binnen.

Want LHBTIQ+ acceptatie is er niet zomaar. Je kunt het niet afdwingen, maar het gaat in kleine stapjes. De discussie is ook breder dan alleen LHBTIQ+ acceptatie. Het gaat over respect, begrip en tolerantie van- en voor iedereen. Want iedereen wil erbij horen en zich gewaardeerd voelen.

Magda Romgens verwoordde dit mooi door te stellen dat je ook begrip moet hebben voor andere meningen, in gesprek moet blijven en mensen ook de tijd moet geven om van mening te veranderen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen luisteren en het begrijpen zonder dat ze het gevoel krijgen dat het ze wordt opgedrongen. Daarin dien je ook culturele verschillen bespreekbaar te maken. Bert Boter benadrukte dat we geduld met elkaar moeten hebben en dat wederzijds respect enorm belangrijk is. Je moet voldoende vrijheid voelen om meningsverschillen met elkaar te bespreken om zo samen verder te komen.

De aanwezigen waren duidelijk onder de indruk en ook tijdens de gesprekken aan tafel zag iedereen het belang in van LHBTIQ+ acceptatie. Maar waar begin je? Met acties en vlagvertoon? Of liever met kleine stapjes? Want het lijkt erop dat hoe harder je het probeert des te groter de weerstand wordt.

Welke aanpak werkt? En welke rol kunnen bijvoorbeeld scholen en verenigingen spelen? Hoe bereiken we de ouders? Allemaal vragen waar de organiserende partijen de komende periode mee aan de slag gaan. En niet meer alleen, maar gesteund door alle deelnemers aan dit eerste gesprek.

Als afsluiting liet wethouder Emile Soetendal weten dat hij blij was met de goede en respectvolle gesprekken die zijn gevoerd en riep op dit vaker op een laagdrempelige manier te organiseren. Zo kunnen we samen met kleine stapjes de LHBTIQ+ acceptatie in Katwijk verder bevorderen en een veilige omgeving voor iedereen creëren.

Geschreven door: Arno

Geen reacties

Laat een reactie achter

X