Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /D66 Katwijk wil jongeren betrekken bij beleid met een jongerenadviesraad

Blog

D66 Katwijk wil jongeren betrekken bij beleid met een jongerenadviesraad

Afgelopen maand is de herziening van het burgerparticipatiebeleid goedgekeurd. Met deze herziening wil het college een andere aanpak om onze inwoners te betrekken bij de nieuwe plannen die het stadsbestuur (gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders) heeft. D66 Katwijk was kritisch, maar stemde wel in met het voorliggende plan. Bovendien deed de fractie twee concrete voorstellen om de lokale democratie te versterken: een burgeramendement en een jongerenraad.

Tijdens de raadsvergadering van 15 september diende D66 Katwijk als initiatiefnemer, samen met PvdA, DURF, ChristenUnie en VVD een motie in voor een jongerenadviesraad. Uit de beantwoording van vragen kwam namelijk naar voren dat de stem van de toekomst geen stem heeft in Katwijk: jongeren worden niet betrokken bij het beleid van de gemeente. De fractie vond dit genoeg reden om de motie in te dienen. Als we praten over hoe we Katwijk kunnen doorgeven aan de jongere generaties, dan moeten wij mét ze praten en niet over hen. Bovendien hebben Katwijkse jongeren meermaals aangegeven dat zij actiever betrokken willen worden bij de plannen die wij met z’n allen maken.

Daarnaast komt D66 Katwijk in oktober met een initiatiefvoorstel in voor het mogelijk maken van een burgeramendement, waarmee inwoners onder bepaalde voorwaarden aanpassingen kunnen doen aan het raadsvoorstel. Hier volgt later meer.

Reflectie ontbreekt

Fractievoorzitter Carin Tawfik heeft verder haar teleurstelling uitgesproken over de manier waarop het plan van het college tot stand is gekomen. “Wij vinden het jammer dat het college uitspreekt om te werken naar een nieuw participatiebeleid, waarbij inwoners er écht toe doen, maar er toch voor heeft gekozen om achteraf pas te reflecteren op beleid waar we allemaal van vinden dat we het niet meer willen,” aldus Tawfik. D66 Katwijk is van mening er eerst gekeken moet worden naar de fouten uit het verleden, voordat beleid verbeterd kan worden.

Met de twee voorstellen van D66 Katwijk gelooft de fractie dat de toekomstige plannen van het gemeentebestuur op meer steun kunnen rekenen bij inwoners.

Geschreven door:Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X