Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA: Meer aandacht voor preventie jeugdzorg en eenzaamheidsbestrijding in Kaderbrief

Blog

CDA: Meer aandacht voor preventie jeugdzorg en eenzaamheidsbestrijding in Kaderbrief

Het werd laat afgelopen donderdagavond. Terwijl het grootste deel van Katwijk al sliep vergaderde haar gemeenteraad tot diep in de nacht door over de voorgenomen bezuinigingen. Uiteindelijk stemde het CDA in met de kaderbrief, net als de meerderheid van de raad. Maar niet zonder enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen.

Waardering voor rol samenleving
Woordvoerder Bas Drinkwaard begon zijn betoog met een dankwoord: “Als CDA willen we allereerst graag onze waardering uitspreken voor de betrokkenheid die verschillende organisaties de afgelopen weken getoond hebben. Het tekent de gemeenschapszin van de Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Natuurlijk was er in sommige gevallen sprake van teleurstelling, maar velen dachten ook actief met ons mee, kwamen met suggesties en oplossingen. Daar kun je als gemeente eigenlijk alleen maar blij mee zijn.”

Vervolgens benadrukte hij de noodzaak en de tijdigheid van de bezuinigingen; de structurele tekorten op de jeugdzorg en de tegenvallende mei-circulaire (bijdrage van het rijk) dwingen tot actie.

Muziekschool en cultuur
Waardering, in dat kader, voor de handreiking van de wethouder ten aanzien van de Muziekschool. De eerder voorgestelde kostenbesparing wordt een stuk minder en zal bovendien slechts als richtinggevend gelden richting de begroting. Het samenwerkingsverband tussen Muziekschool, K&O en de bibliotheek zal hiertoe snel nader onderzocht worden.

Welzijn en eenzaamheidsbestrijding
Het CDA onderstreepte nogmaals dat de bezuiniging op welzijn in elk geval niet mag leiden tot drastische besparingen op de belangrijke thema’s “Opgroeien en maatschappelijk ontwikkelen” voor de jeugd en “Meedoen” voor de ouderen.

“Die richtlijnen willen we het college op weg naar de begroting graag meegeven. Nog te veel ouderen EN jongeren zijn eenzaam. Het mag niet zo zijn dat jongeren sociaal-psychisch op achterstand komen en dat daarmee hun kans om later volwaardig mee te draaien in de samenleving verkeken is. Die preventieve werking van welzijnswerk wil het CDA graag benadrukken”, aldus Drinkwaard. Een amendement van de PvdA hierover werd daarom door het CDA dan ook van harte gesteund.

Persbericht CDA Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X