Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/IkToonKatwijk /Welzijnskwartier, de verbindende factor binnen het lokale culturele veld, in de gemeente Katwijk

Blog

Welzijnskwartier, de verbindende factor binnen het lokale culturele veld, in de gemeente Katwijk

 Welzijnskwartier kenmerkt zich als een brede welzijnsorganisatie met een brede aanpak waar cultuur een onmisbaar onderdeel van is.  Bij Welzijnskwartier zorgen we ervoor dat mensen vanuit een kwetsbare positie op de juiste plek terechtkomen, zich weer gewaardeerd voelen en zo weer mee kunnen doen met de samenleving. Via het aanbieden van onder meer sport, cultuur, vrijwilligerswerk, (talent)coaching, ondersteuning statushouders, wijkwerk, enz. hebben we binnen Welzijnskwartier vele mogelijkheden om mensen te activeren. Door het leggen van verbindingen tussen organisaties en mensen doen mensen weer mee aan de samenleving. Dit kan op verschillende manieren. Meedoen aan culturele activiteiten is een van die middelen.

De onderdelen van Welzijnskwartier zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De som is groter dan de afzonderlijke delen. Mocht er een onderdeel uitgehaald worden, dan heeft dat consequenties voor meerdere onderdelen. De totale, brede, aanpak van Welzijnskwartier en de positie en locaties in de vijf dorpskernen zorgt ervoor dat we voor elke ‘client’ een plek kunnen vinden die het best bij hem of haar past. Het brede netwerk aan zorg- en andere partners zorgt ervoor dat Welzijnskwartier adequaat kan doorverwijzen (en monitoren) bij problemen die het welzijnswerk ontstijgen. Welzijnskwartier is geen zorgaanbieder, maar een welzijnsorganisatie

Binnen deze aanpak is cultuur niet een doel an sich, maar een middel. Een middel om kinderen en jongeren kennis te laten maken met (vrijwilligerswerk bij) de vele verenigingen die Katwijk rijk is. Een middel om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een zinvolle dag/ vrijetijdsbesteding. Een middel om te signaleren en om kwetsbare jongeren te helpen zelfvertrouwen op te doen. Een middel om eenzaamheid tegen te gaan bij ouderen en jongeren. Kortom een middel voor vele maatschappelijke issues.

Daarnaast ondersteunt en faciliteert Welzijnskwartier concerten, presentaties, lezingen van de Muziekschool, de Bibliotheek, alle vijf de Katwijkse muziekverenigingen en andere (culturele) verenigingen, door het (om niet) beschikbaar stellen van materialen zoals podiumdelen, licht- en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, coulissen doeken, tafels en stoelen en het leveren van vrijwilligers. Het culturele leven in Katwijk is hierdoor enorm verrijkt en het aantal culturele evenementen is toegenomen, simpelweg omdat de verenigingen en organisaties tegen veel lagere kosten en met minder moeite concerten, lezingen, evenementen en meer kunnen organiseren.

Zonder de inzet van (cultuur)medewerkers, kunde en materialen van Welzijnskwartier zijn goed lopende evenementen als Moods in the Woods, de Week van de Amateurkunst, Veld van de Verbeelding, de ZomerKaravaan, de Kunstroute, SKA oud en nieuw en Street4You simpelweg moeilijker te organiseren en dat zou een culturele kaalslag voor Katwijk betekenen.

 In de loop der jaren heeft Welzijnskwartier een breed netwerk aan lokale culturele partners opgebouwd, waardoor de organisatie snel en makkelijk kan schakelen. Welzijnskwartier staat in contact met vele (culturele) verenigingen die Katwijk rijk is en weet die in te zetten en ondersteund ze waar nodig. Jongeren die in het verleden workshops hebben gevolgd zijn doorgegroeid naar zelfstandige culturele ondernemers of artiesten die zich vervolgens belangeloos weer inzetten om hun kennis/ kunde weer aan een volgende generatie over te dragen, via de train-de-trainermethode. Met een minimale inzet van beroepskrachten en een maximale inzet van vrijwilligers en verenigingen heeft Welzijnskwartier het lokale culturele veld naar een niveau gebracht waar door andere gemeenten al jaren jaloers naar wordt gekeken. Door hier fors te bezuinigen, zal veel van de reeds opgedane ervaringen verdwijnen in Katwijk

Persbericht Welzijnskwartier

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X