Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Update coalitiebesprekingen Katwijk

Blog

Update coalitiebesprekingen Katwijk

Updates via www.katwijk.nl, wat persberichten vanuit de politiek en de laatste PolitiKat

Nieuw college Katwijk met vier partijen: CDA, CU, SGP en GB.

De heer Frank Koen heeft het verkenningsproces afgerond. Hieronder staat zijn verslag en conclusie.
Ook bijgesloten een brief van de formateur over het afronden van de formatie.

Op donderdagavond 5 juli volgt een debat in de gemeenteraad over het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders.

www.katwijk.nl

Vink ging namens PolitiKat verhaal halen. Check de video van PolitiKat op Facebook

Eerder klapten de onderhandelingen tussen CDA, CU, SGP, GB, D66 en de PvdA.

Hierna nog wat persberichten van PvdA, D66 en Hart voor Katwijk n.a.v. het klappen van deze onderhandelingen.

PvdA en D66 betreuren keus om zonder hen verder te gaan
Er wordt afscheid genomen van PvdA en D66 bij de coalitieonderhandelingen. Dat is de conclusie van de verkenning van Frank Koen. CDA, CU, SGP en GB gaan samen verder om een nieuw college te vormen. Dit terwijl de heer Koen na intensieve gesprekken met alle betrokkenen een ultiem voorstel heeft gedaan aan de zes partijen voor een portefeuilleverdeling. CDA, SGP, GB, PvdA en D66 waren hiermee akkoord, de ChristenUnie niet. Helaas wordt de keus gemaakt om de ChristenUnie binnen boord te houden en niet PvdA en D66.

Over de portefeuilleverdeling is lang gesproken. Er was bij de partijen een verschil in de visie op verstedelijking en hoe dat binnen het college aangepakt moest worden. CU heeft vanaf het begin een claim op het fysiek domein gelegd door mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen te eisen in hun portefeuille. PvdA en D66 vonden dat de verstedelijkingsopgave juist collegiaal in het college door verschillende mensen opgepakt moest worden, om de balans te behouden. Wonen was voor de partijen hierbij een belangrijk punt. CU wilde hierin niet meegaan.

Dit heeft geleid tot een ultiem voorstel van Frank Koen waarbij alle partijen wat moesten inleveren. Ruimtelijke ordening naar de CU, mobiliteit naar GB en wonen naar het CDA. PvdA en D66 waren bereid wonen niet langer te vragen voor de eigen portefeuille, maar wilden wel dat ruimtelijke ordening en wonen door verschillende wethouders opgepakt zou worden. Hierdoor zou de balans blijven bestaan. Behalve de CU zagen alle partijen hierin een oplossing om de formatie vlot te trekken. Ondanks de constructieve opstelling van PvdA en D66 is de keus gemaakt om zonder hen verder te gaan.

PvdA en D66 betreuren deze keuze. Zij vinden dat er een goed akkoord op hoofdlijnen ligt. Het leek erop dat de Katwijkse politiek echt een keer richting een open bestuursstijl kon gaan, waarbij niet de positie van de eigen partij maar het gezamenlijk oppakken van uitdagingen voorop zou staan. PvdA en D66 hadden hierin ook graag college verantwoordelijkheid genomen. Uiteraard zullen de partijen het beleid kritisch volgen, zeker gezien de enorme (financiële) uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Persbericht PvdA en D66

En nog een persbericht Hart voor Katwijk. Zij zagen wel een plek voor zichzelf in het nieuwe college

Hart Voor Katwijk wil stabiele coalitie met breed draagvlak

Hart Voor Katwijk is niet verrast dat de coalitieonderhandelingen zijn gestrand. De vorige onderhandelingspoging werd er niet serieus gekeken naar door
Hart Voor Katwijk voorgestelde combinaties. Het zoeken naar een “breed draagvlak”, sterk naar buiten uitgedragen als motief, werd juist niet gedaan. Er werd een toneelspel opgevoerd om Hart Voor Katwijk er buiten te houden. Onbegrijpelijk dat er werd gekozen voor splinterpartijen en verliezende partijen. De bibliotheek was de kapstok van de beoogde coalitie, niet de uitslag van de verkiezingen.

Hart Voor Katwijk herhaalt ook voor deze formatiepoging haar eerdere advies en is voorstander van een coalitie die bestaat uit op zijn minst twee of drie christelijke partijen (voorkeur twee) en de twee lokale partijen: het linkse GemeenteBelangen en het rechts liberale Hart Voor Katwijk.

Hiermee wordt zowel een breed draagvlak bereikt als ook garantie gecreëerd voor een stabiele coalitie. In deze coalitie is een balans tussen christelijke en niet-christelijke waarden en normen én een balans tussen linkse (GB, CU en/of CDA) en financieel behoudende partijen (SGP, Hart Voor Katwijk).

Hart Voor Katwijk wijst er nog eens op dat de christelijke partijen hun raadsmeerderheid te danken hebben aan louter restzetels en de overige partijen instabiel, onervaren zijn of slechts 1 zetel hebben.

Persbericht Hart voor Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X