Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /‘NIX is de afspraak’: Verhoging leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Blog

‘NIX is de afspraak’: Verhoging leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

NIX18Persbericht Gemeente Katwijk met flyer voor jongeren en brief aan ouders

Eerdere berichten HIER

Per 1 januari 2014 wijzigt de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak van 16 naar 18 jaar. Vanaf deze datum mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook verkopers mogen geen alcohol of tabak meer verkopen aan jongeren onder de 18. Verkopers zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen.

Alcohol brengt schade toe aan gezondheid
De nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar is vastgesteld, omdat tabak- en alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Daarnaast kan drankgebruik door jongeren tot veel overlast leiden. De wet stelt daarom strengere regels voor de verkopers van alcohol en wil voorkomen dat jongeren op jonge leeftijd gaan drinken. De nieuwe wet gaat ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren en stelt daarom dat jongeren onder de 18 jaar, die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben en/ of drinken in de openbare ruimte strafbaar zijn.

Wat betekent dit voor een jongere onder de 18 jaar?
Jongeren die nog geen 18 jaar zijn en alcohol bij zich hebben of drinken op straat of op openbare plekken, zoals in een winkelcentrum, het park, de duinen, een restaurant, een sportkantine of op een schoolplein, kunnen een boete krijgen. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17 jarigen. Jongeren krijgen voor het in bezit hebben van tabak geen boete. Dat is dus anders dan bij alcohol.

Hoe zit het voor 16- en 17 jarigen in Katwijk?
Een jongere die al 16 of 17 jaar is geworden vóór 1 januari 2014 wordt in Katwijk niet gecontroleerd als hij of zij in een café, jongerencentrum of tijdens SKA Oud & Nieuw een glas zwak-alcoholhoudende drank in bezit heeft of drinkt. Deze uitzondering geldt niet voor sterke drank. Op alle andere plekken waar publiek komt, geldt deze uitzondering niet en zet de gemeente Katwijk in op strenge handhaving van de nieuwe wet.

Nogmaals voor de duidelijkheid: voor jongeren die 16 jaar worden na 1 januari 2014, geldt de uitzondering niet!

Toegang tot de horeca
De leeftijd waarop het is toegestaan een café, bar of discotheek te betreden is gekoppeld aan de handhavingsstrategie. Dit houdt in dat het voor jongeren die 16 jaar worden na 1 januari 2014, verboden is om na 22:00 uur een café, bar of discotheek in te gaan. Vanaf 1 januari 2016 is de toegangsleeftijd voor de horeca 18 jaar en zijn er geen uitzonderingen.

Media aandacht
De gemeente Katwijk is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest vanwege de handhavingsstrategie. Laat er geen misverstand over zijn: Katwijk is groot voorstander van de nieuwe wetgeving en is zelf vele jaren intensief bezig geweest de leeftijdsgrens naar 18 jaar te verhogen. De gemeente Katwijk gaat de regels dan ook strak handhaven. Toch is de gemeente van mening dat de uitvoering een goede strategie verdient. Het doel is uiteindelijk niet een mooie regeling op papier, maar een echte verandering in gedrag. Daarom zet Katwijk sterk in op de jongeren die 16 jaar worden na 1 januari 2014.

Communicatie
De handhavingsstrategie van burgemeester Wienen is besproken met de gemeenteraad. De toegangsbepaling is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze uitspraak zijn alle ouders van jongeren in de leeftijd van 15, 16 of 17 jaar met een brief (pdf) geïnformeerd over de strategie. Bij de brief zit een flyer (pfd) voor jongeren met een duidelijke uitleg. Via social media is ook aandacht gevraagd voor de regeling. Verder zijn alle alcoholverstrekkers, ruim 150 adressen, schriftelijk geïnformeerd. In het nieuwe jaar volgt een overleg met betrokkenen om het toegangsbeleid van harde horeca verder handen en voeten te geven.

Nix2

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Laat een reactie achter

X