Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Katwijkse huurdersbelangenorganisaties de SHB-KRV en SHK gefuseerd tot nieuwe organisatie

Blog

Katwijkse huurdersbelangenorganisaties de SHB-KRV en SHK gefuseerd tot nieuwe organisatie

In Katwijk zijn twee huurdersbelangenorganisaties actief die zich inzetten voor de belangen van bewoners van huurwoningen in Katwijk. De Stichting Huurdersbelangen Katwijk (SHK) zet zich in voor huurders van Woonstichting KBV en de Stichting Huurdersbelangen KRV (SHB/KRV) voor huurders van Spirit-Wonen.

 

In 2010 zijn de Katwijkse woningcorporaties Woonstichting KBV en Spirit-Wonen gefuseerd tot een nieuwe corporatie met de naam Dunavie. Reden voor deze fusie was om één sterke woningcorporatie te realiseren voor de Katwijkse woningmarkt.

 

Aangezien deze fusie ook consequenties heeft voor de huurders, bewonerscommissies en de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties hebben de besturen van beide organisaties reeds in juni 2009 de intentie uitgesproken om, in het belang van alle huurders van de nieuwe corporatie, te komen tot een fusie tussen beide organisaties.

 

Nu, september 2010, is het zover en zijn de Katwijkse huurdersbelangenorganisaties de SHK en de SHB/KRV daadwerkelijk gefuseerd tot een nieuwe organisatie, met als naam Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SH de Duinstreek).

 

SH de Duinstreek gaat zich inzetten om de belangen van de bewoners van meer dan 8000 huurwoningen in Katwijk op een zo open en transparant mogelijke wijze te behartigen. Daarnaast zal SH de Duinstreek de ruim 40 bestaande bewonerscommissies ondersteunen in hun werkzaamheden en waar nodig helpen met het opzetten van nieuwe bewonerscommissies in complexen waar nog geen bewonerscommissie actief is.

 

Het bestuur van SH de Duinstreek wordt gevormd door leden van beide besturen van de oude belangenorganisaties en bestaat uit:

 

Bestuursleden
Beerd de Weerd, voorzitter
Cees Oostindie, vicevoorzitter bewonerszaken
Coba Vooijs, secretaris
Henriette Ras, communicatie
Huig van den Oever, algemene zaken en spreekuur
Tineke Arrachart- Berkheij, penningmeester
Vokje Bakker, algemeen bestuurslid
Dick de Mooij, algemeen bestuurslid
Dimitri Hage, algemeen bestuurslid

Externe medewerkers
Arno v.d. Berg, kennis & informatie
Rob Voorn, administratie

Adviseur energiezaken
Klaas Smids

 

SH de Duinstreek gaat werken vanuit het voormalige SHK-kantoor aan de Nassaudreef 38a te Katwijk dat onlangs, in overleg met Dunavie, volledig is verbouwd en met enkele ruimtes is uitgebreid om de nieuwe organisatie en de bijbehorende bewonerscommissies goed te kunnen huisvesten.

Huurders van Dunavie kunnen hier voor vragen en klachten terecht op het spreekuur, iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 19.30- 20.30 uur. Vragen en/of klachten kunnen ook telefonisch gemeld worden, per post, mail, of via de website van de SHK. Adresgegevens vindt u onderaan dit bericht. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website voor de nieuwe organisatie. Naar verwachting is deze website voor het eind van 2010 online.

 

Daarnaast gaat de Duinstreek nieuwe vormen van (digitale) bewonersparticipatie ontwikkelen om er voor te zorgen dat alle huurders gehoord kunnen worden. Zo kunnen huurders die bijvoorbeeld geen tijd hebben om in een bewonerscommissie plaats te nemen toch meedenken en meepraten met SH de Duinstreek over zaken die hen aangaan. Hierdoor verkrijgt de Duinstreek een nog beter inzicht in wat er speelt onder huurders om zo hun belangen nog beter te kunnen vertegenwoordigen.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X