Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Katwijk positief over gezamenlijk systeem woonruimte verdeling

Blog

Katwijk positief over gezamenlijk systeem woonruimte verdeling

Nieuwe uitgangspunten en een uniform systeem bij de gemeenten die zijn aangesloten bij Holland Rijnland zorgen voor een rechtvaardige en transparante verdeling van sociale huurwoningen. Wethouder Willem van Duijn: “Het college vindt het belangrijk dat in de nieuwe regeling zowel starters als doorstromers gelijke rechten en kansen hebben bij de verdeling van sociale huurwoningen. Katwijk ondersteunt daarom het voorstel van de stuurgroep woonruimteverdeling om als rangordecriterium inschrijfduur te gebruiken, mits er een goede overgangsregeling voor huidige huurders komt. Daarbij moet ook extra aandacht worden besteed aan de positie van ouderen en grote gezinnen op de woningmarkt in Katwijk.”

Net als vrijwel alle andere gemeenten binnen Holland Rijnland heeft Katwijk begin 2009 haar beslissingsbevoegdheid over woonruimteverdeling overgedragen aan het algemeen bestuur van Holland Rijnland. De gemeente heeft wel een adviserende rol. Net als de woningcorporaties en huurdersorganisaties dat ook hebben.

Begin 2010 hebben Rijnwoude, Nieuwkoop en Alpen a/d Rijn zich bij Holland Rijnland aangesloten. Deze gemeenten gebruiken nog een ander systeem van woonruimteverdeling dan de al eerder bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten. Omdat Holland Rijnland een open regionale woningmarkt kent, is een uniforme regeling nodig.

In juni 2011 heeft de stuurgroep woonruimteverdeling van Holland Rijnland de uitgangspunten van het nieuwe systeem aan de regiogemeenten voorgelegd. Het college van Katwijk is positief over het gezamenlijke systeem van woonruimteverdeling. De gemeente Katwijk en Dunavie hebben gezamenlijk overleg gevoerd met de Stichting Huurderbelangen De Duinstreek (SHD) over het voorstel van Holland Rijnland.

De commissie Ruimte behandelt in september de definitieve zienswijze van het college van B&W op de nieuwe uitgangspunten voor de regionale woonruimteverdeling. Eind 2011/begin 2012 legt de stuurgroep woonruimteverdeling het ontwerp van de regionale huisvestingsverordening voor aan de gemeenten binnen Holland Rijnland.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X