Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Huug van Duijn onderzoekt nieuwe coalitie in Katwijk

Blog

Huug van Duijn onderzoekt nieuwe coalitie in Katwijk

De fractievoorzitters hebben de heer H.J. van Duijn gevraagd om te onderzoeken hoe in Katwijk een nieuwe stabiele coalitie kan worden gevormd, die recht doet aan de uitslag van de verkiezing. Zij hebben hem gevraagd om een schriftelijke rapportage, inclusief een voorstel tot coalitievorming, zo spoedig mogelijk aan te bieden aan de raad. Huug van Duijn was fractievoorzitter van het CDA in de jaren 2006 tot en met 2008 en was daarvoor drie perioden lid van de raad van de voormalige gemeente Katwijk. Hij is huisarts in Katwijk aan den Rijn.

De fractievoorzitters van de 10 partijen die zitting zullen hebben in de nieuwe raad van de gemeente Katwijk hebben op 26 maart met elkaar gesproken over het proces om te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw college. Alle partijen hebben daarbij uitgesproken dat dit proces transparant moet zijn. Om dit te bereiken is er voor gekozen om in de eerste fase van de coalitievorming gebruik te maken van een informateur.

De fractievoorzitters willen laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie van partijen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De coalitie dient gestoeld te zijn op een gedeelde visie van ten minste de partijen die ervan deel uitmaken ten aanzien van het beleid van de gemeente in de komende jaren. Het te vormen college werkt aan verbinding en vertrouwen: binnen het college en met de raad, maar ook met de samenleving.

De fractievoorzitters hebben de informateur gevraagd de volgende vragen bij de partijen in de raad te onderzoeken:
1. Wat is de visie van elk van de partijen op het beleid van de gemeente in de komende vier jaren?
2. Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de standpunten van de verschillende partijen omtrent die onderwerpen?
3. Welke ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden?
4. Hebben de partijen die bereid zijn toe te treden tot een coalitie een capabele wethouder beschikbaar?

De fractievoorzitters hebben het vertrouwen dat de informateur zijn onderzoek deskundig en onafhankelijk zal uitvoeren.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X