Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Groene speelplekken voor iedereen

Blog

Groene speelplekken voor iedereen

De gemeente Katwijk heeft het beleid voor speelruimten in Katwijk (het speelruimtebeleidsplan) 2008-2018 vernieuwd en omgezet naar een beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030. Met dit nieuwe beleidsplan gaat er meer aandacht naar bewegen in openbare ruimte.

Een ruimte voor iedereen
Het nieuwe beweeg- en speelruimtebeleidsplan gaat ervan uit dat bewegen, sporten en spelen voor iedereen in de openbare ruimte is. Waar de vorige plannen zich richtten op jeugd tot en met 18 jaar, richt dit plan zich op alle leeftijden. Ook de wensen van volwassenen en ouderen hebben dus een plek gekregen in de nieuwe plannen voor speelruimten. “Mensen gebruiken de openbare ruimte niet alleen om van A naar B te komen. Steeds meer wordt de buitenruimte een plek om te recreëren. Daarom is dit dé plek voor spelen en bewegen. Door de ruimte zo in te richten dat mensen van alle leeftijden de mogelijkheid hebben om te spelen, te bewegen én te ontmoeten, draagt dit nieuwe beweeg- en speelruimtebeleid bij aan het stimuleren van een gezonde en sociale leefstijl voor alle inwoners van Katwijk”, vertelt wethouder Rien Nagtegaal. Tegelijkertijd hebben kinderen nog steeds een grote rol binnen het nieuwe beleid. Zij zijn de groep die het meest gebruik maakt van de openbare ruimte als het om spelen gaat. Voor hen is het erg belangrijk om zich goed te ontwikkelen, met elkaar te spelen en te bewegen in een sociale, veilige en groene omgeving.

Natuur en samenwerking
Nog een belangrijk onderwerp in het nieuwe beweeg- en speelruimtebeleidsplan is ‘bewegen in de natuur’. Een duidelijke wens uit de enquête over groen, spelen en parkeren, die dit jaar door zo’n 1900 inwoners is ingevuld. Dat komt goed uit, want een aantrekkelijke omgeving met bomen en veel groen zorgt er ook voor dat mensen meer in beweging komen. Daarnaast is een goede samenwerking met inwoners, organisaties en andere afdelingen van de gemeente belangrijk. Daarom wordt bij het inrichten van een nieuwe beweeg- en speelruimte verbinding gezocht met andere onderwerpen die invloed hebben op de openbare ruimte, zoals groen, parkeren en verkeer. Ook sluit het plan aan op de doelstellingen uit de Maatschappelijke agenda. Zo heeft ook het maken van toegankelijke ontmoetingsplekken voor mensen van alle leeftijden een duidelijke plaats in het beleid. In het nieuwe jaar wordt het beweeg- en speelruimtebeleid door de Raad behandeld.

Bekijk het beweeg- en speelbeleid 2020-2030 op www.katwijk.nl/speelruimtebeleid.

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X