Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /‘FF buurten’ bij opvanglocatie in Katwijk op de Open azc dag

Blog

‘FF buurten’ bij opvanglocatie in Katwijk op de Open azc dag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 23 september staan ook de deuren van onze locatie in Katwijk van 13:00 – 16:00 uur open voor belangstellenden.

Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocaties aan de 1e Mientlaan in Katwijk aan toegaat. Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma’s waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

Nationale Burendag

De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. Hiermee benadrukken we dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan.

Partners Open azc dag

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de Open azc dag om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Comment: 1

  • X

    Beantwoorden 16/09/202311:08

    Heel mooi dat dit gebeurd.Maar het zou dan ook fijn zijn wanneer er een keer aandacht komt,dat er ook buren zijn die het nodig vinden om hun naaste buren te discrimineren.Dagelijks te treiteren ,roddelen kwetsende dingen rondbazuinen die niet waar zijn.Dit komt wel degelijk voor in Katwijk.Ons wordt dit al jaren aangedaan door een klein groepje buren die het onderling leuk vinden om ons dit aan te doen.En ik weet zeker dat dit op meer plaatsen in Katwijk gebeurd.Maar waarschijnlijk hebben ze niet door of misschien wel, wat voor impact dit geestelijk en lichamelijk heeft wanneer je dit wordt aangedaan.Discriminatie in Katwijk is niet alleen op basis van huidskleur of geloof of weet ik wat nog meer.Er zijn buren die zich graag suprieur willen voelen en iemand anders ondertussen kapot maken.

Laat een reactie achter

X