Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Evenementensubsidie alsnog uitgekeerd

Blog

Evenementensubsidie alsnog uitgekeerd

Het college van B&W van de gemeente Katwijk keert alsnog een bedrag aan evenementensubsidie uit aan 16 evenementenorganisatoren uit Katwijk. Dit bedrag is eerder in mindering gebracht, omdat er meer was aangevraagd dan begroot.

Gelijke monniken, gelijke kappen
De gemeente Katwijk subsidieert jaarlijks diverse evenementen, omdat hun evenement een bijdrage levert aan de economie, het toeristisch karakter en het imago van Katwijk. Hier is elk jaar een bedrag van €30.500,- voor beschikbaar. Het afgelopen jaar hebben zestien evenementen subsidie gekregen. Doordat de aanvraag groter was dan het beschikbare budget, besloot het college van B&W in mei 2019 elk evenement te korten met 22%. Eén organisator heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie heeft daarop vastgesteld dat het voor subsidieaanvragers niet helder is op basis van welke criteria de rangorde van de aanvragen is bepaald. Om die reden adviseerde de commissie de besluiten te herroepen en nieuwe besluiten te nemen. Het college van B&W gaat mee in dit advies en keert alsnog aan alle organisatoren het resterende bedrag uit.

Evaluatie
Alle evenementenorganisatoren ontvangen een brief met uitleg over dit besluit. Daarnaast ontvangen zij een enquête, waarin zij inhoudelijk kunnen reageren op de eisen van het huidige evenementenbeleid. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een evaluatie van het evenementenbeleid en worden besproken met de gemeenteraad aan het einde van dit jaar. Op basis hiervan wordt het beleid mogelijk aangepast. Eventuele aanpassingen gelden niet meer voor de aanvraag van evenementensubsidie voor 2020, want deze subsidie kan al worden aangevraagd per 1 december 2019. Hierover volgt een persbericht.

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X