Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Druk op sociale huurmarkt blijft toenemen, grote toestroom jongeren, wachttijd naar 6 jaar

Blog

Druk op sociale huurmarkt blijft toenemen, grote toestroom jongeren, wachttijd naar 6 jaar

Aantal woningzoekenden groeit verder, minder woningen beschikbaar

Persbericht Jaarverslag woonruimteverdeling Holland Rijnland Wonen 2019

De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland laat zien dat de druk op de markt van sociale huurwoningen verder toeneemt. Het aantal woningzoekenden steeg van 101.800 naar 108.600. Hiervan heeft 24%, 25.600 woningzoekenden, gereageerd op een woning. Het aantal verhuringen nam verder af van 3.359 in 2018 naar 2.966 afgelopen jaar. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal huizen. Voor veel huurders is de stap naar een koopwoningen of een duurdere huurwoning te groot. Tegelijkertijd zien we een grote toestroom van jongeren met een laag en nog onzeker inkomen. Voor deze groep is een koopwoning onbereikbaar en legt een particuliere huurwoning een te groot beslag op het inkomen.

De woningcorporaties hebben zich nog meer gericht op de woningzoekenden met de laagste inkomens. In 2019 was 83% bereikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Om meer mensen aan een betaalbare woning te kunnen helpen moeten er woningen bij komen. Een deel van die woningen moet er aan bijdragen dat er meer beweging komt in de bestaande sociale huurwoningen. Een ander deel moet de grote toestroom van jongeren die weinig alternatieven heeft op weg helpen.

meer activiteiten van woningzoekenden, minder verhuringen
Het aantal woningzoekenden neemt toe naar 108.600. Daarvan is 24% in 2019 actief geweest. De gemiddelde inschrijfduur bij verhuringen neemt licht toe van 70 maanden in 2018 naar 72 maanden in 2019. De gemiddelde actieve zoekduur neemt toe van 18 naar 22 maanden. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen neemt af van 3.359 in 2018 naar 2.966 in 2019. Het mutatiepercentage neemt daardoor verder af van 5,5% naar 5,0%.

meeste woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden met langste inschrijfduur
Van de verhuurde woningen ging 71% naar woningzoekenden die op basis van hun inschrijftijd vooraan in de rij stonden. 5% is verhuurd met bijzondere nieuwbouwregels, als zorgwoning, of via
woningruil. 24% van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan stadsvernieuwingsurgenten, aan overige urgenten, aan bijzondere doelgroepen die woonbegeleiding nodig hebben of aan
statushouders.

betaalbaarheid blijft voorop staan
Hans Al, voorzitter van het bestuur van Holland Rijnland Wonen: “We hebben afgesproken ten minste 70% van de beschikbare woningen bereikbaar te maken voor woningzoekenden die recht
hebben op huurtoeslag. We realiseerden in 2018 81% en in 2019 zelfs 83%. Dit sluit aan bij de vraag van de woningzoekenden.”

nieuwbouw nodig!
De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten in op verduurzaming en uitbreiding van hun woningvoorraad. Ook zorgen zij er voor dat er voldoende woningen voor de laagste inkomens
beschikbaar zijn. Voor senioren aantrekkelijke nieuwbouwwoningen kunnen gericht grote woningen beschikbaar maken voor verhuur. Compacte woningen zijn weer geschikt voor de grote groep jonge een- en tweepersoonshuishoudens die zich de afgelopen jaren heeft aangemeld bij Holland Rijnland Wonen. Woningen met een tijdelijk karakter, door ze tijdelijk te verhuren of omdat de locatie maar korte tijd beschikbaar is, kunnen de huishoudens die met spoed een woning nodig hebben voor even helpen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden.

Hans Al: “We zien dat er op de lange termijn voldoende locaties zijn om bij te bouwen. Op de korte termijn is dat helaas niet overal het geval. We willen graag alles op alles zetten om meer tempo te maken. Dat doen we in de wetenschap dat in het weekend van 21 juni de teller van de verhuurdersheffing door de tien miljard euro is gegaan.“

Persbericht Holland Rijnland Wonen

Zoals je leest duurt t gemiddeld 72 maanden om aan een sociale huurwoning in Katwijk (of regio) te komen.
Beter schrijf je je dus gelijk in als woningzoekende als je 18 bent geworden!

Dat doe je hier: https://www.hureninhollandrijnland.nl/

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X