Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/D66 /D66 wil dat wethouder beste vriend van schooldirecteuren wordt

Blog

D66 wil dat wethouder beste vriend van schooldirecteuren wordt

D66 Katwijk is blij dat de coalitie eindelijk aan de slag is gegaan met haar pleidooi voor een nieuwe lokale onderwijsvisie. Al jaren pleit D66 voor een nieuwe visie voor lokaal onderwijs, een die samen met de scholen, ouders, verenigingen en de kinderen zelf wordt opgesteld. Op donderdag 18 juli presenteert het college een startnotitie voor het opstellen van een lokale onderwijsagenda.

Burgerraadslid Lenneke Bosman zette de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in op een betrokken en actief gemeentebestuur op het gebied van onderwijs. Zij vindt dat de wethouder onderwijs de ‘nieuwe beste vriend van de schooldirecteuren’ moet worden. Dat er nu een start wordt gemaakt met een actieve, betrokken visie juicht D66 van harte toe.

In het voorstel tot een startnotitie staat dat de gemeente “alle kinderen een gelijke kans wil bieden op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, waardoor zij, nu en later, naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.” Voor D66 is het van belang dat allereerst de scholen, maar ook ouders, kinderen en culturele instellingen hier op een goede manier input voor kunnen aanleveren.

Huisvesting
D66 is wel benieuwd naar de relatie tussen deze startnota en de huisvesting voor scholen binnen de gemeente. Met het oog op modernisering van het onderwijs en een gezond leerklimaat moeten sommige schoolgebouwen worden aangepast. D66 wil dat de gemeente investeert en samenwerkt met scholen om schoolgebouwen te moderniseren en dat waar nodig nieuwe, duurzame schoolgebouwen worden gerealiseerd. Hoewel de huisvesting geen onderdeel is van de onderwijsagenda, hoopt D66 wel dat goed gekeken wordt waar de onderwijsagenda en de plannen voor huisvesting van scholen elkaar kunnen versterken.

Persbericht D66 Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X