Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Corporaties in de Randstad, waaronder Dunavie, luiden de noodklok

Blog

Corporaties in de Randstad, waaronder Dunavie, luiden de noodklok

Vier corporaties Dunavie (Katwijk), Stek (Lisse/Hillegom/Teylingen), Elan Wonen en Pré Wonen (omgeving Haarlem/IJmond) luiden gezamenlijk de noodklok over de huursectorplannen in het nieuwe regeerakkoord. In 2014 moeten alle corporaties samen al € 1,3 miljard inleveren en dat loopt op tot € 2 miljard per jaar in 2017. De corporaties voorspellen forse huurverhogingen.

Bovendien komen de investeringen voor nieuwbouw en onderhoud onder druk te staan als de plannen doorgaan.

De vier corporaties bezitten gezamenlijk rond de 35.000 woningen in de Noordelijke Randstad (Haarlem/Katwijk). Om de plannen van het regeerakkoord inzichtelijk te maken voor de Noordelijke Randstad, hebben de vier partijen het heikele punt met elkaar besproken.

 

Geen nieuwe huurwoningen
Als de plannen van dit kabinet doorgaan kunnen corporaties nauwelijks nieuwe huurwoningen meer bouwen, renoveren en energiezuiniger maken. Ook wordt herstructurering in wijken en regio’s gestopt omdat corporaties dit niet meer kunnen bekostigen. Zelfs de uitzonderlijke situatie dat corporaties ook niet meer de eigen huizen goed kunnen onderhouden ligt op de loer.

Sociale woningbouw
De verhuurderheffing zoals die in het regeerakkoord is afgesproken is slecht voor de woningmarkt en slecht voor de sociale woningbouw. Het regeerakkoord biedt corporaties de ruimte om de huren te verhogen. Hierdoor worden deze woning zo duur, dat deze voor huurders niet meer betaalbaar zijn.

Berekeningen wijzen uit dat straks iedere huurder gemiddeld 75 euro per maand extra gaat betalen. Dit geld vloeit niet meer naar de sociale woningbouw in Nederland terug, maar verdwijnt in de Algemene Middelen.

Werkgelegenheid
De effecten van deze maatregelen in het regeerakkoord hebben ook effect op de werkgelegenheid; nog meer bouwvakkers, verhuizers, stoffeerders en meubelverkopers komen werkloos thuis te zitten. Het stilvallen van investeringen van corporaties heeft kwalijke gevolgen voor huurders, buurten, wijken, energiebesparing, woningmarkt, bouw, economie en staatskas.

Primaire taak
Corporaties zijn primair in het leven geroepen om goede, betaalbare woningen te bouwen en onderhouden voor mensen die zelf niet in hun woonruimte kunnen voorzien. Daarvoor investeren ze in de lokale volkshuisvestingsopgave en dus ook in leefbare en veilige buurten. Ook leveren zij een bijdrage aan wonen en zorg, zodat bijzondere doelgroepen en senioren gehuisvest kunnen worden in toegankelijke en betaalbare woningen.

De vier corporaties hebben het afgelopen jaar al besparingsmaatregelen doorgevoerd binnen de eigen organisaties.

Persbericht gezamenlijke corporaties

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Laat een reactie achter

X