Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Blogs /Column: Alcoholkinderen, politie en ouders. Door: Niels Appelo

Blog

Column: Alcoholkinderen, politie en ouders. Door: Niels Appelo

Een nieuwe column van Niels. Eerder verschenen in De Katwijksche Post en op nielsvandedag.nl

In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af.

Deze week? De Katwijkse politie die op onze bezopen jongeren let.

Waarom? Omdat hun ouders doorgaans op zaterdagnacht niet op straat of in de kroeg zijn.

En? Dat is nu precies waar het om gaat: samenwerking.

Vorige week werd op deze plek over het alcoholgebruik, of –misbruik, van onze Katwijkse jeugd geschreven. Er werd veel gereageerd. Ouders die hun zorgen uitten, mensen die zich afvroegen óf er wel een oplossing is en anderen vonden het wel meevallen: ‘het hoort bij het opgroeien’.

Hoe uiteenlopend de reacties ook, in iedere mening ligt een stukje van de waarheid. Zo ook de reactie van Politie Katwijk via Twitter. Zij vinden het ‘een groot probleem waar we ieder weekend tegenaan lopen’. Toch vreemd dat ondanks een wekelijkse confrontatie met dit ‘grote probleem’, geen vooruitgang lijkt te worden geboekt.

Wijkagent Jeugd Huibert den Butter ziet een houdingsverandering bij de jongeren van nu. Vroeger hadden jongeren in de categorie ‘ga toch boeven vangen’ nog ‘jij bent toch ook jong geweest’. Dat is nu niet meer. Door de grote aandacht voor de negatieve effecten van alcoholgebruik en straatdrinken weten ze precies waarom dingen wel of niet mogen. Dat is mede te danken aan voorlichting. Een gedragsverandering is minder snel gerealiseerd. ‘Denk hierbij aan roken. Sinds de jaren zestig weten we dat het slecht en kankerverwekkend is. Nu nog steeds is de discussie gaande waar wel en niet gerookt mag worden’, vertelt Den Butter.

Het grote verschil tussen tabak en alcohol is dat overmatig gebruik van het laatste een echt direct gevaar kan vormen voor de gebruikers en hun omgeving. Het is ook geen uitzondering dat pubers zichzelf laveloosheid en totale verdoving ten doel stellen voor de avond. Dat maakt het veel ingewikkelder en vraagt om een andere aanpak. Confronterender misschien.

Hoe belangrijk, maar ook hoe moeilijk het evenwicht en samenwerking tussen opvoeders en politie is, blijkt weer wanneer Den Butter vertelt over de vooruitgang die de politie boekt op straat. ‘We zien een behoorlijke afname van jongeren op hangplekken. Wel gaan jongeren zich verplaatsen en laten ze zich alsnog vollopen in bedrijfskantines op industrieterreinen.’

Ouders maken daar een misstap. Het evenwicht wordt verstoord door deze privékroegen. De politie en HALT kunnen dan wel straffen, maar effectief is het niet. De pubers krijgen de sleutel, nodigen vrienden uit, zuipen zich lam en zien hun ouwelui de volgende middag pas weer.

Het christelijke geloof lijkt een kleine rem op het alcoholgebruik onder jongeren te zijn. Een aanjager is het schoolverloop van veel jonge Katwijkers. Laagopgeleid, vroege en vroegtijdige schoolverlating en snel werken. ‘Jongeren die geld hebben en ruime alcoholassortimenten in supermarkten zijn geen gelukkige combinatie.’

‘Uit onderzoek blijkt dat gemeenten met relatief lager opgeleide jongeren en weinig jeugdwerkloosheid meer te maken hebben met alcoholproblematiek. Meer aandacht voor vroegtijdige schoolverlating is daarom belangrijk’, pleit Den Butter.

Langetermijndenken is altijd een uitdaging. Terwijl de politie aan relaties met groepen jongeren werkt en probeert te zorgen dat ze kennen en worden gekend, acteren ze altijd op het moment. Daarom hebben zij ouders en andere opvoeders nodig. De discussie over alcohol en jongeren zal altijd gevoerd worden en een oplossing zal er nooit komen. Het kan wel controleerbaar(der) worden gemaakt, maar dan moet de samenwerking tussen opvoeders en toezichthouders geïntensiveerd worden. Ouders hebben daarin verreweg de grootste verantwoordelijkheid.

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X