Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Posts tagged "Talentcoaching"

Talentcoaching Tag

Kluskwartier opent winkel – “100% uit de klauwen”

Bij het Kluskwartier in Katwijk aan de Rijn – onderdeel van het Welzijnskwartier Talentcoaching – worden jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gecoacht in het ontwikkelen van technische en sociale vaardigheden. In de basis werken ze aan structuur in hun leven, die ze door uiteenlopende omstandigheden zijn kwijtgeraakt. Het samen “klussen” is een middel en zorgt ervoor dat ze weer ergens bij horen en zich welkom voelen. De jongeren leren meubels en dergelijke maken van oud hout, soms in opdracht van klanten. Het eindresultaat van de klus (bijvoorbeeld een meubel) en de reacties die daaruit voortvloeien is het succesverhaal wat deze jongeren zo hard nodig hebben en hierdoor zijn ze trots op hun werk.

Bijzondere diplomering bij talentcoaching Welzijnskwartier

Donderdag 7 juli een bijzonder moment van een unieke samenwerking!

De eerste vier geslaagde jongeren die deelnamen aan het samenwerkingsverband, “Talentcoaching” van het Welzijnskwartier en de Aloysius Stichting “Onderwijs” kregen 7 juli jl. hun MBO1 diploma uitgereikt. De jongeren hebben veelal een lange weg afgelegd en kunnen trots op zichzelf zijn, nu ze dit felbegeerde papiertje in bezit hebben. Het behaalde MBO1(AKA/Entree) diploma geeft de jongeren perspectief. Een kans om verder te gaan naar het reguliere onderwijs en om door te stromen naar een niveau 2 opleiding. In een periode van vijf tot acht maanden, afhankelijk van niveau en afstand van het onderwijs, volgden de jongeren twee dagdelen onderwijs in de week. De lessen werden gegeven door een leerkracht verbonden aan de Aloysius Stichting. Naast het volgen van lessen hebben ze stage gelopen bij erkende leerbedrijven, o.a. het Kluskwartier en de Binders. Na een positief resultaat van het theorie en praktijk examen. Mochten ook deze jongeren eindelijk de vlag uit hangen!

Klussenproject Welzijnskwartier erkend als stage/leerbedrijf

Kluskwartier is een uitbreiding van talentcoaching Welzijnskwartier en is bedoeld voor kwetsbare jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot 27 jaar die uitvallen op het gebied school en/of werk om verschillende redenen en geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Door middel van drie dagdelen (’s ochtends) samen te klussen word er gewerkt aan het herstel van het “normale” leven (dagelijks ritme, structuur).

Er wordt op hun talenten gecoacht en gekeken naar wat er allemaal goed gaat met een jongeren. Zo word er positieve verandering ingezet. Daarnaast leren jongeren sociale vaardigheden en technische/werknemers vaardigheden en werken aan het oplossen van hun problemen, zodat ze aan het van het traject weer gemotiveerd zijn voor school, werk en/of zorg.

 Talentcoaching Welzijnskwartier breidt uit met onderwijs

Met Talentcoaching bieden we kwetsbare jongeren tot en met 27 jaar die uitvallen op het gebied van school of werk een zinvolle  dag of vrijetijdsbesteding door samen met ze te klussen, sporten of te zoeken naar een geschikte dagbesteding in het vrijwilligerswerk. In Katwijk bieden we o.a jongeren  een plek in het ‘kluskwartier’, waar jongeren drie dagdelen in de week bezig zijn met het uitvoeren van klussen. Zo leren ze onder meer een dagritme op te bouwen, dingen te ondernemen en sociale vaardigheden. Deze basisvaardigheden zijn van belang om de kans van slagen voor een nieuwe opleiding en/of werk te vergroten.

Welzijnskwartier krijgt structureel subsidie voor project Talentcoaching

Welzijnskwartier heeft voor  het derde jaar op rij  subsidie ontvangen van de provincie voor het project Talentcoaching. Voorwaarde is dat de deelnemende gemeenten vanaf 2016 structureel mee gaan betalen. Dit betekent dat  het project Talentcoaching aangeboden wordt in de gemeenten  Katwijk, Teylingen en Noordwijkerhout. Daarnaast coördineert Welzijnskwartier  het project Talentcoaching voor andere gemeenten in de regio Holland Rijnland, zoals Alphen aan de Rijn en Leiden.   

Verslag werkbezoek project Talentcoaching Holland Rijnland in De Schelp


Op maandag 2 december is een delegatie van de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland bij Buurtcentrum De Schelp langsgegaan voor een werkbezoek om zich te laten informeren over het project Talentcoaching. Tijdens dit werkbezoek van Rik Janssen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland),Roos van Gelderen (portefeuillehouder Holland Rijnland en wethouder Leiden) en Gerard Mostert (wethouder gemeente Katwijk) is er veel duidelijk geworden over het project Talentcoaching.

X