Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Jongerenwerk /Verslag werkbezoek project Talentcoaching Holland Rijnland in De Schelp

Blog

Verslag werkbezoek project Talentcoaching Holland Rijnland in De Schelp


Op maandag 2 december is een delegatie van de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland bij Buurtcentrum De Schelp langsgegaan voor een werkbezoek om zich te laten informeren over het project Talentcoaching. Tijdens dit werkbezoek van Rik Janssen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland),Roos van Gelderen (portefeuillehouder Holland Rijnland en wethouder Leiden) en Gerard Mostert (wethouder gemeente Katwijk) is er veel duidelijk geworden over het project Talentcoaching.

Het bijzondere van talentcoaching is dat de talenten van jongeren worden ontdekt, gestimuleerd en verder ontwikkeld met behulp van een coach. Deze coaching wordt uitgevoerd door een jongerenwerker. Door samen allerlei activiteiten te ondernemen stimuleert de coach de jongeren hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun problemen op te lossen. De coach helpt de jongere op weg in het contact met diverse instanties en ondersteunt hierbij. Hierdoor krijgen jongeren weer de regie over hun eigen leven en raken ze weer gemotiveerd om naar school, stage of (leer)baan te gaan.  Door samen met de coach te klussen, koken, sporten of samen een stageplek te zoeken werkt iedere jongere aan een zelf opgesteld doel. Jongeren leren daarnaast sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden die ze in hun latere loopbaan goed kunnen gebruiken.

Het werkbezoek startte met een PowerPoint presentatie, die gelijk veel duidelijk maakte.  In het eerste deel werd er door een medewerker van Factor Welzijn een traject met een jongeren uitgelegd, hoe ze het hebben aangepakt en wat ze nu precies verstaan onder het project Talentcoaching. In het tweede deel werd door een medewerker van jeugdzorgorganisatie Cardea uitgelegd wat zij verstaan onder talentcoaching en hoe ze te werk gaan. Met een filmpje lieten ze zien hoe een jongere het proces van begin tot eind heeft doorlopen en hoe zo’n traject er uitziet.  Tot slot werd er door een andere medewerker een casus behandeld van een jongere die ook in zo’n traject zat en hoe zij het door middel van kaarten, stap voor stap, met hem had aangepakt.

Na de PowerPoint presentatie kregen de bezoekers een rondleiding door het buurtcentrum. Tijdens de rondleiding waren er ook jongeren aanwezig die de dansworkshops volgden van The Art Squad Katwijk (TASK) in The Factory. Na de rondleiding hebben de bezoekers kennis gemaakt met een paar jongeren die meedoen aan het project talentcoaching in Katwijk. Ze hebben samen met de jongeren gezonde en lekkere hapjes gemaakt en met ze bijgepraat over het project Talentcoaching. De jongeren vertelden over hun toekomstplannen en de steun die ze krijgen om deze plannen voor elkaar te krijgen.

In Katwijk wordt het project Talentcoaching uitgevoerd door Factor Welzijn. Dit is een stichting voor sociaal cultureel werk in Katwijk. Factor Welzijn ondersteunt jongerencentra in de gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Factor Welzijn is in september 2012 gestart met het project Talentcoaching.

Al met al was het een zeer geslaagde en informatieve middag in buurtcentrum de Schelp. Waar nogmaals duidelijk is geworden dat  jongeren in moeilijkheden met de juiste hulp hun leven weer op kunnen pakken en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Verslag en foto’s door: Claudia en Robin

Meer?
Talentcoaching in Holland Rijnland

Verslag werkbezoek op site provincie Z-H

 

 

 

 

Geschreven door:   Welzijnskwartier

Geen reacties

Laat een reactie achter

X