Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Eenzaamheid /Samen met Stichting Join us in actie tegen eenzaamheid

Blog

Samen met Stichting Join us in actie tegen eenzaamheid

De gemeente gaat samenwerken met Stichting Join us, het Welzijnskwartier en de gemeente Noordwijk om eenzaamheid onder jongeren van 12 tot en met 25 jaar te doorbreken. De jeugd- en jongerenwerkers van het Welzijnskwartier worden getraind en ondersteund door een coach van Stichting Join us. Het gaat erom dat jongeren van elkaar leren en gezamenlijk ‘social challenges’ gaan organiseren. Op 12 mei start de eerste Join us groep in jongerencentrum ‘de Schuit’. Een paar weken ervoor, op 20 april, wordt er een webinar georganiseerd voor scholen, (zorg)professionals, partners en medewerkers jeugd- en jongeren en belangstellenden.

Speerpunten
Om een dekkende aanpak tegen eenzaamheid te hebben, is het nodig om nu maar ook de komende twee jaar meer aandacht te hebben voor bewustwording, duidelijke informatievoorziening, laagdrempelig signaleren en eenzaamheid bij (o.a.) jongeren. De uitvoeringsagenda voorziet hierin. Voor 2021 en 2022 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

  • Bewustwording bevorderen: gerichte informatie beschikbaar stellen en toegankelijk maken voor inwoners en maatschappelijke partners op de website van de toekomst van Katwijk. Daarnaast gaat er binnenkort een gemeente brede communicatiecampagne van start. Eenzaamheid bij zowel jongeren, jongvolwassen als ouderen is één van de thema’s waarop wordt ingegaan.
  • Jongeren en jongvolwassenen: mentale weerbaarheid bevorderen en eenzaamheid tegengaan, in samenwerking met Stichting Join us. De eerste twee jongerengroepen die aan de slag gaan met de methodiek van Join us starten in mei 2021.
  • Ouderen: signalerend huisbezoek 75+ verder opschalen.
  • Laagdrempelige vormen van signaleren van eenzaamheid verder ontwikkelen.
  • Stimuleren en faciliteren van maatjes- en buddyprojecten.

Creatief
Wethouder Corien van Starkenburg: “Het afgelopen jaar hebben veel organisaties de deuren noodgedwongen gesloten moeten houden. Elkaar fysiek ontmoeten, zoals we altijd gewend zijn geweest, was niet mogelijk. Het is fantastisch om te zien hoe creatief onze clubs en organisaties zijn geweest om toch op kleinschalig niveau elkaar te ondersteunen en één op één manieren van ontmoeten te organiseren. Er vinden veel walk&talks plaats, er worden bingo’s op allerlei creatieve manieren georganiseerd, er zijn telefonische kletsuurtjes en er is een aantal maatjesprojecten. Daarnaast is er de extra inzet van het Rode Kruis en het Welzijnskwartier, die huis aan huis bezoeken afleggen bij ouderen.”

Join us
Het Join us programma is in meer dan 21 gemeentes in Nederland een succes. Samen met de gemeente Noordwijk en het Welzijnskwartier kijken we er dan ook naar uit om met dit project gezamenlijk eenzaamheid terug te dringen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben, maar toch is er een grote groep jongeren die zich alleen voelt. Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 14% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Juist door corona is er meer openheid over eenzaamheid. Iedereen kan zich wel herkennen in het gevoel, maar wat gebeurt er met al die jongeren die zich vóór corona al eenzaam voelden? Waarbij andere langzaam hun vrienden weer zien, wordt het voor sommige jongeren nog moeilijker. Juist voor hen is Join us een kans om sociaal sterker te worden!

Maatschappelijke Agenda
Het tegengaan van eenzaamheid is een integraal onderdeel van de Maatschappelijke Agenda (MAG). In de uitvoeringsagenda eenzaamheid, terug te vinden op: www.detoekomstvankatwijk.nl, is beschreven op welke wijze de MAG invulling en uitvoering geeft aan het tegengaan van eenzaamheid en op welke wijze eenzaamheid geborgd is binnen de diverse opgaves en opdrachten. Door de komst van het coronavirus is het tegengaan van eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen nog urgenter geworden. De maatschappelijke gevolgen en de impact van de eerste en de tweede lockdown zijn groot en drukken een stempel op het mentale welzijn van zowel jongeren, jongvolwassen als ouderen. Om ernstige eenzaamheid te voorkomen is het van belang dat er op korte termijn extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van sociale eenzaamheid en sociaal isolement.

Persbericht Gemeente Katwijk

Meer over het onderwerp op Kattuk.nl hieronder….

Blog PreppyWriter: Eenzaamheid

Openhartig interview met 16 jarige Lisah over eenzaamheid

Eenzaamheid tegengaan is, zeker nu, iets van ons allemaal

Meer…

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X