Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Blogs /Blog: Waarom jongerenparticipatie telt

Blog

Blog: Waarom jongerenparticipatie telt

Blog door Paul Winters

Woensdag 19 april zat ik op uitnodiging van de Gemeente Katwijk namens Kattuk.nl aan tafel met wethouder Sonny Spek. Onderwerp van gesprek: burgerparticipatie. Een onderwerp dat een wederopstanding doorgaat met het nieuwe participatiebeleid van de gemeente. Dus of Kattuk.nl niet nog een nuttig woordje te delen had. Natuurlijk hadden we dat.

Om te beginnen nemen we het begrip ‘burgerparticipatie’ even centraal. De Rijksoverheid (de Dikke Van Dale gaf nul op rekest) omschrijft het als volgt:

Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.

Daar valt wat voor te zeggen. In de brede zin van het woord klopt dit. Persoonlijk omschrijf ik het echter het liefst in drie begrippen: inspraak, samenspraak, omkijken naar elkaar. Want daar slaat burgerparticipatie op: betrokkenheid van burgers in beleid op mesoniveau met directe inbreng op de eigen leefomgeving en leefomstandigheden. En met de aanhoudende afbrokkeling van het burgerlijke vertrouwen in de overheid, is burgerparticipatie eigenlijk relevanter dan zo lang ik me kan heugen.

Die woensdag nam ik de rol van betoger des jongerenverhaal aan. Kattuk.nl is tenslotte de vertegenwoordiger van de Katwijkse jeugd die zijn mening wil laten tellen, horen en er wat mee wil laten gebeuren. Vanzelfsprekend hebben we die jongeren hier ook rondlopen, van alle richtingen en overtuigingen.

Mij werd de vraag gesteld om welke onderwerpen jongeren nou eigenlijk geven. Antwoord: alles dat met hun toekomst te maken heeft. De jongeren hebben de wereld aan hun voeten liggen en zien eigenlijk de oudere generaties “hun” wereld beïnvloeden met regelingen die zíj jaren later gaan voelen en meemaken. Jongeren geven hun om toekomstbeeld, zeker nu er bedreigingen als de klimaatcrisis zich voordoen. En hier komt participatie in kijken. Participatie met en van de generatie die deze wereld later “overnemen” als haar eigen. Deze jongeren hun zegje laten doen, al begint het klein, is vormend voor hun leefwereld en betrokkenheid. Hun mening nu laten gelden, in welke hoedanigheid dan ook, is zó belangrijk.

Het gesprek is positief verlopen. Er kwamen mooie ideeën uit en hopelijk zet de gemeente deze lijn door via het bereiken en beroep doen op Katwijkse jongeren. Want laat hun mening óók tellen, geef ze de ruimte zichzelf in te zetten voor wat later ook hun wereld is. Participatie telt.

Door: Paul Winters

Terugkijken: Meedenksessie Participatiebeleid

Geschreven door: Paul Winters

Politieke redactie Kattuk.nl. Betrokken. @streaupwafel op Twitter.

Geen reacties

Laat een reactie achter

X