Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA: Professionalisering in jeugdbeleid terugdringen

Blog

CDA: Professionalisering in jeugdbeleid terugdringen

v.l.n.r. Jonathan Weegink (CDA-raadslid), sprekers Gerard van Rijn, Lucas van Tol

Leden CDA Katwijk in debat over jeugdbeleid

Tijdens de laatst gehouden thema-avond van het CDA Katwijk is uitgebreid gesproken over het jeugdbeleid. Twee vrijwilligers kwamen over hun ervaringen in het jongerenwerk vertellen, waarna aan de hand van stellingen door de leden uitvoerig werd gediscussieerd. De avond werd afgesloten door wethouder Daan Binnendijk die zijn visie op het gemeentelijke jeugdbeleid gaf. Hij noemde de remmende invloed van de aanwezigheid van professionals in het jeugdwerk op de vrijwilligers een ‘eye-opener’.

Gerard van Rijn is voorzitter van YMCA Katwijk, ook wel bekend als CJV. YMCA Katwijk is een vereniging met christelijk perspectief, die clubavonden voor kinderen maar ook zomerkampen organiseert. Op zaterdagavond zijn er inloopavonden voor jongeren. De verminderde subsidies van de afgelopen jaren vragen van de vrijwillgers creatieve oplossingen. Gerard van Rijn riep de gemeente op om het christelijke jongerenwerk niet in de steek te laten.

Lucas van Tol is voorzitter van JVC De Schuit, een jongerencentrum voor en door jongeren. Daar zit volgens hem precies het probleem. Juist de toenemende professionalisering leidt ertoe dat jongeren afhaken en de doorstroming naar leiding in het gedrang komt. Jongeren willen anderen jongeren actief bezighouden en niet bezig zijn met politiek-bestuurlijke zaken. Een andere zorg, aldus Van Tol, is dat Factor W, de betaalde jeugdorganisatie van de gemeente Katwijk, zelf ook jongerenwerk organiseert. Volgens Lucas kan Factor W beter het jongerenwerk in Katwijk ondersteunen.

Katwijk moet kiezen
Na de inleidingen werd gediscussieerd over de stelling: “Katwijk moet kiezen: het gemeentelijk jeugdbeleid richt zich niet op vragen van ouders over opvoeden en opgroeien, maar op de doelgroep van problematische kinderen en jeugdigen.” De meeste mensen vinden dat voor beide groepen gezorgd moet worden en een knip moet worden aangebracht. Dit heeft wel tot gevolg dat er weinig budget over blijft voor de ‘gewone’ jeugd, omdat de zorg voor jongeren met complexe problemen duur is. Wel moet er meer verantwoordelijkheid bij de samenleving komen te liggen.

Katwijk moet ook durven los te laten “De gemeentelijke overheid moet niet alle problemen van kinderen en jeugdigen willen oplossen. Ouders zijn in eerste instantie zelf aan zet om – met behulp van buren, kennissen en familie- hun kinderen op te voeden.” Er werd verschillend op deze stelling gereageerd. Het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Daar is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd, bijvoorbeeld op consultatiebureau, crèche en school. Dat heeft wel als risico dat kinderen al vroegtijdig een stempel krijgen. Bovendien zijn er al veel contactmomenten. Ook is het de vraag of ouders anderen inlaten met de opvoeding van hun kinderen.

Professionalisering
De avond werd afgesloten door wethouder Daan Binnendijk, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de nota Jeugd op koers. De vernieuwing van deze nota komt tot stand door gesprekken van politici en ambtenaren met de jongeren zelf, maar ook met vrijwilligers uit het jongerenwerk. Bezuinigingen leiden ertoe dat meer taken voor rekening van de samenleving zelf komen. Daan Binnendijk vond de uitspraak van Lucas van Tol dat vrijwilligers achterover gaan leunen als er een professionele jeugdwerker binnenkomt, een eye-opener. Binnendijk ziet dan ook meer in een ondersteunende en faciliterende rol voor Factor W, in plaats van een structurele, leidende rol. Ook juicht hij de open inloopavonden van zowel de Schuit als YMCA Katwijk toe.

Persbericht CDA

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X