Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Winterplan geeft steun in Katwijk

Blog

Winterplan geeft steun in Katwijk

 Een energietoeslag van € 1300,- voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum (gemiddeld 2.240 netto per maand per gezin) in 2022 en 2023. Verruiming van minimaregelingen. Een klusteam voor kleine energiebesparende maatregelen. Een fonds om onze maatschappelijke organisaties, waar nodig, te ondersteunen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor de komende winter uit het Winterplan voor Katwijk. De komende maand werken we de maatregelen verder uit en neemt de gemeenteraad een besluit over dit plan. 

De gemeente Katwijk ziet bij veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ernstige problemen ontstaan. Dit komt door de stijgende energierekening en de waardevermindering van het geld. Om de samenleving goed te kunnen ondersteunen wil het college drie miljoen euro vrijmaken. Dat bedrag is boven op de Rijksregelingen. Dit plan is voor de aankomende winter. Daarnaast willen we op de middellange termijn het energieverbruik naar beneden krijgen. Daarom zetten we in op het isoleren van woningen met een isolatiefonds.

Het college laat weten niet alle problemen op te kunnen lossen. Maar in onze dorpen willen we niet dat inwoners, letterlijk, in de kou blijven staan. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kijken we naar elkaar om. Veel maatschappelijke organisaties en inwoners bieden elkaar nu al de helpende hand en het college wil dat ondersteunen.

Meer inwoners kunnen regelingen gebruiken

Inwoners die bekend zijn bij de gemeente, door bijvoorbeeld de bijstand, krijgen automatisch de energietoeslag. Een grote groep moet deze toeslag zelf aanvragen. De gemeente gaat haar best doen om deze mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat aanvragen eenvoudig is. De toeslag hoeft niet terugbetaald te worden. Daarnaast zijn er ook allerlei minimaregelingen die worden verruimd, zodat meer inwoners er gebruik van kunnen maken. Ook dit wordt de komende maand verder uitgewerkt.

Isolatiefonds

Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet betaald te worden. Isoleren zorgt ervoor dat energieverbruik naar beneden kan. Het Rijk stelt hier geld voor beschikbaar. Het college wil dat aanvullen, zodat de slecht geïsoleerde woningen versneld aangepakt kunnen worden. Het college denkt eraan om enkele miljoenen euro’s in dit fonds te stoppen.

Fonds voor maatschappelijke organisaties

De gemeente nodigt maatschappelijke organisaties, die in de problemen zijn gekomen, uit om met elkaar te kijken naar maatwerkoplossingen. Zoals bijvoorbeeld hulp bij energiebesparing, multifunctioneel gebruik of steun uit het noodfonds. Verder willen we samen met de maatschappelijke organisaties kijken hoe we inwoners die hulp nodig hebben kunnen vinden. En hoe we hen gezamenlijk kunnen helpen.

Lobby voor ondernemers

We staan om ondernemers heen. We blijven lobbyen bij het Rijk en de provincie. Dit doen we voor overheidssteun, hulp bij betalingsachterstanden en om een financieel vangnet te bieden. Vandaag wordt in de ministerraad gesproken over het noodpakket voor de MKB. Dit is een belangrijk gesprek en we hopen op een goed resultaat.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X