Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Jongerenwerk /Welzijnskwartier is verhuisd van de Voorhof naar de Burgt

Blog

Welzijnskwartier is verhuisd van de Voorhof naar de Burgt

Sinds januari 2021 heeft Welzijnskwartier haar kantoor naar het Multifunctionele Centrum de Burgt aan het Burgermeester Koomansplein in Rijnsburg verhuisd. Na 10 jaar op het vertrouwde adres in de Voorhof (Vliet Noordzijde 36) is het tijd voor een verandering. Gebiedsmanager van Welzijnskwartier Margreet Adam, vertelt waarom en wat er verandert.

Waarom verhuizen?
‘Na jaren met veel plezier in de Voorhof vooral activiteiten voor ouderen te hebben georganiseerd, verbreedt Welzijnskwartier haar horizon. De Burgt vonden we altijd al een prachtige plek. Een echt een Huis van de wijk. Een plek waar veel Rijnsburgers komen, bijvoorbeeld vanwege de brasserie, de bibliotheek, het wijkteam 0 tot 100 of het consultatiebureau.

Als brede welzijnsorganisatie zijn we er voor iedereen. Vooral voor degene voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Voor ons is het van belang om zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, het liefst op plekken waar iedereen komt. De Burgt biedt ons die kans. Vanaf 2021 zal het wijkteam van Welzijnskwartier vanuit de Burgt haar werk doen.’

Waar worden de activiteiten vanaf nu georganiseerd?
‘Afgelopen jaar werd Welzijnskwartier geconfronteerd met bezuinigingen. De gemeente had tekorten door de oplopende kosten van de jeugdzorg en dit had gevolgen voor Welzijnskwartier. We gaan daarom met ingang van 2021 het wijkgericht werken in Rijnsburg anders organiseren. We huren alleen vaste kantoorruimte en huren daarnaast heel gericht een zaalruimte als we activiteiten organiseren. Dat scheelt in de kosten. Dat heeft wel consequenties voor de activiteiten voor de oudere deelnemers. Niet alle activiteiten vinden vanaf 2021 nog plaats in de Voorhof. Zo verhuizen  de wandelgroep, de koffie-inloop en het volksdansen naar de Burgt. De Vitality Club blijft bij Westerweide en het Meer Bewegen voor Ouderen en schilderen blijven n de vertrouwde Voorhof. Helaas liggen al deze activiteiten al weer enige tijd stil door de corona-maatregelen. We hebben in de Burgt momenteel slechts een beknopt programma voor kwetsbare ouderen.  In samenwerking met het wijkteam 0 tot 110.

Werk aan de winkel
‘Welzijnskwartier werkt net als op andere locaties in Katwijk ook in de Burgt aan een Rijnsburg waar iedereen meedoet. De gemeente Katwijk heeft een Maatschappelijke Agenda. Welzijnskwartier start in 2021 met het uitvoeren van deze agenda. Onze opdracht voor Rijnsburg is onder andere het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het stimuleren van burenhulp en het ondersteunen van mantelzorgers.

Dit doen we nadrukkelijk in samenwerking met diverse partners in de wijk zoals de Buurtpreventie, Westerweide en Dunavie. We ondersteunen ook aan buurtinitiatieven zoals de enthousiaste moeders en jongeren die in ‘t Hok gave dingen organiseren. Tevens zullen we met de Bibliotheek Katwijk verder invulling geven aan de ontmoetingsfunctie in de Burgt en het activiteitenaanbod in de wijk.’

Langskomen?
Welzijnskwartier nodigt iedereen van harte uit om in 2021 kennis te maken met onze nieuwe plek. Ons kantoor zit op de tweede etage. Om samen te kijken naar uw idee voor de buurt of voor specifieke vraag over bijvoorbeeld mantelzorg, meer bewegen, andere mensen ontmoeten of vervoer. Vanwege corona moet dit eerst nog even op afspraak via 071 403 33 23 (en vraag naar wijkteam Rijnsburg) of info@welzijnskwartier.nl

Persbericht Welzijnskwartier

(de Burgt, het nieuwe kantoor van Welzijnskwartier in Rijnsburg – Foto: Welzijnskwartier)

Geschreven door:   Welzijnskwartier

Geen reacties

Laat een reactie achter

X