Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /VROM maakt zich zorgen om woningproductie Katwijk

Blog

VROM maakt zich zorgen om woningproductie Katwijk

Woningnood, zoals we die nog in Katwijk kennen, is zeldzaam in Nederland. Behalve onze regio kent alleen de regio Assen/Groningen nog woningnood. Het ministerie van VROM maakt zich zorgen om deze twee regio’s.

 Enkele maanden geleden publiceerde Kattuk.nl een artikel over de enorme woningnood in deze kustplaats. Wie zich nu inschrijft voor een sociale huurwoning, is over zestien jaar aan de beurt. In het nabijgelegen Leiden mag men tien jaar wachten, zo bleek uit een rapport dat de lokale SP-afdeling aanbood aan de Katwijkse burgemeester Jos Wienen, die tevens verantwoordelijk is voor bouw- en woonzaken voor de hele regio Holland-Rijnland, waar behalve Katwijk onder andere ook Leiden onder valt.

Extreme wachttijden, zo erkent ook woordvoerder Gerard Westerhof van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). En een uitzonderlijk probleemgeval in het Nederland alwaar volgens hem anno 2007 “geen woningnood” meer is. Al is de regio Holland-Rijnland geen alleenstaander. Ook in de regio Assen/Groningen loopt men achter, zij het dat daar de vraag naar woningen lager is dan in de Randstad.

Opgelost

Onder ‘woningnood opgelost’ verstaat VROM dat het woningtekort niet hoger mag liggen dan 1,5 procent van het totaal aantal woningen. Dit is een doel dat VROM voor heel Nederland wil halen voor het jaar 2010. Een aantal regio’s, waaronder bijvoorbeeld de regio Amsterdam, voldoen hier nu nog niet aan, maar zullen dat naar verwachting voor 2010 wel halen.

Voor de regio’s Assen/Groningen en Katwijk/Leiden maakt het ministerie zich zorgen. Voor beide regio’s geldt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de regio’s en het ministerie, maar dat de woningproductie achter blijft bij de gemaakte afspraken. En waarvan VROM bang is dat de doelstelling voor 2010 niet gehaald zal worden.

Burgemeester Wienen vindt die conclusie wat betreft ‘zijn’ Holland-Rijnland wel wat voorbarig. “We zitten pas in 2007”, laat hij in een reactie weten. “Die doelstelling is in 2005 gemaakt. We zitten dus nog maar op de helft.” Toch geeft ook hij toe dat in Holland Rijnland tot nu toe nog maar 22 procent van de afgesproken 14.620 nieuwe woningen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. “Maar”, zo voegt hij eraan toe, “het is altijd al de planning geweest dat de meeste van de afgesproken woningen pas in de tweede helft van het tijdsbestek zal worden opgeleverd.”

Vestigingswensen

Te begrijpen. Woningen koop je niet alsof het warme broodjes zijn. Maar toch, er is nog 68 procent van de 14.620 woningen te gaan. Dat zijn nog altijd 11.404 woningen. En hoewel sinds de annexatie van enkele omringende dorpen, de grootste nieuwbouwlocatie van de regio gelegen is op gemeentegrond van Wienens eigen gemeente Katwijk (het vorig jaar gesloten marinevliegkamp Valkenburg moet ruimte bieden aan ongeveer 5.000 woningen), mag deze niet worden meegerekend omdat de aldaar te realiseren woningen niet voor 2013 klaar zullen zijn.

Geen nood, Holland-Rijnland is groter dan alleen Katwijk. De meeste woningen zullen dus gebouwd moeten worden in Leiden en in de dorpen in de regio. En dan vooral Leiden. Want ook daar kan nog veel bijgebouwd worden. En ook daar is er een roep om woningen. Alleen niet zo groot als in Katwijk. Maar daar wordt niet naar gekeken, zo geeft Wienen toe. “Voor de regio Holland-Rijnland heeft de minister opdracht gegeven een bepaald aantal woningen te bouwen. Waar die woningen precies moeten komen, is niet van belang.”

Ook VROM-woordvoerder Westerhof erkent dat niet naar de vestigingswens van de burger wordt gekeken. “Wij kijken per regio, niet per gemeente. In die regio is behoefte aan zoveel woningen, dus als die er zijn, is er in principe geen woningnood. Je hoeft immers niet per se in Katwijk te gaan wonen als er ook woningen beschikbaar zijn in Lisse.”

Zo gaat het niet alleen in Katwijk. Veel steden hebben tegenwoordig een gezelschapsclubje van naburige gemeenten. Soms zitten er meerdere bij elkaar gelegen steden in zo’n clubje, zoals het geval is bij Katwijk en Leiden, Assen en Groningen, Den Haag en Zoetermeer, maar vrijwel altijd zijn er kleinere plaatsen bij in begrepen. En vrij vaak gebeurt het dat daar de nieuwe woningen komen die de steden niet zelf kunnen of willen bouwen. Degelijke voorzieningen, om studenten naar hun opleiding of werknemers naar hun werk te krijgen, ontbreken geregeld.

Yuppenwoningen

In Holland-Rijnland is de woningnood nog lang niet opgelost. Maar daar waar dat wel zo is, wil dat nog lang niet altijd zeggen dat de beschikbare woningen geschikt zijn voor alle woningzoekenden. Vooral goedkopere woningen worden steeds vaker aan de rand van de stad of zelfs ver daarbuiten gebouwd, daar waar voorzieningen als het openbaar vervoer te wensen over laat.

Meer in het hart van de steden worden sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor koopwoningen. Een ontwikkeling die momenteel goed te zien is in Utrecht, waar wijken als Ondiep en Hoograven omgevormd worden van sociale woningbouw naar zogenoemde ‘yuppenwoningen’, koopwoningen voor starters met een bovenmodaal inkomen, terwijl de minder kapitaalkrachtigen moeten verhuizen naar Vleuten of Maarssen.

Een luxeprobleem, zo vindt VROM. En dus moeten Utrechters maar aan de rand van de stad gaan wonen, de Katwijkers in verder gelegen dorpen. Voor Katwijkers die in Katwijk willen wonen is er weliswaar licht aan het eind van de tunnel, maar wel heel ver aan het eind. Nu inschrijven. Over zestien jaar een woning. Want als over twee-en-een-half jaar de woningnood in de rest van Nederland volgens VROM voorbij is, is er in Katwijk amper een huis bijgebouwd.

Bron: Ravage Digitaal

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X