Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Terrassenbeleid Princestraat en Andreasplein

Blog

Terrassenbeleid Princestraat en Andreasplein

Eind maart volgend jaar is de herinrichting van het Andreasplein en de Princestraat helemaal klaar. Het autoluwe centrum is dan veel meer een wandelpromenade. Door de nieuwe herinrichting ontstaat ook ruimte voor gevel- en eilandterrassen. Terrassen versterken de levendige sfeer van een centrum. Waar terrassen mogen komen en welke regels gelden, staat in het door het college vastgestelde ‘Terrassenbeleid 2017 Andreasplein en Princestraat’.

Van tevoren heeft de gemeente advies gevraagd aan een burgeradvieskring met ondernemers en bewoners uit het centrum en vertegenwoordigers van het Platform Gehandicapten. Dit advies vormde de basis voor het beleid dat uiteindelijk tot stand is gekomen na afweging van de verschillende wensen en belangen, uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid.

Een aantal ondernemers en de gemeenteraad hebben tijdens het ontwerpproces voor de herinrichting de wens uitgesproken om meer terrassen in het centrum mogelijk te maken. In de Princestraat en op het Andreasplein zijn daarom speciale terrassenzones ingesteld. In de nieuwe middenstrook van de Princestraat is ruimte voor eilandterrassen met daartussen doorgangen om makkelijk van de ene kant van de straat naar de andere te kunnen lopen. Langs de gevels in de Princestraat zijn terrassen niet mogelijk. Op het Andreasplein kunnen ondernemers terrassen tegen hun gevel en op het plein als eilandterrasplaatsen.

Aantal voorbeelden van regels uit het Terrassenbeleid
• Voor terrasmeubilair zijn een aantal uitgangspunten benoemd. Zo moeten terrasschermen transparant zijn en mag terrasverlichting niet naar boven stralen.
• Een terras mag alleen overdekt worden door parasols te gebruiken met een bepaalde hoogte.
• De terrassen moeten om 23.00 uur dicht zijn.
• Op het Andreasplein staan een aantal openbare bankjes binnen de terraszone. Gebruikers van de bankjes mogen bediend worden.

Ter inzage
Het Terrassenbeleid dat het college heeft vastgesteld is nog een concept. Iedereen kan over het Terrassenbeleid vanaf vrijdag 15 december tot en met donderdag 25 januari schriftelijk een zienswijze indienen. Hoe dit kan leest u op onze website www.katwijk.nl/bekendmakingen en vervolgens onder het kopje Beleid. Het beleid ligt ook ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, Katwijk. De inzagetermijn wordt ook bekend gemaakt op de gemeentepagina van de lokale kranten.

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X