Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Posts tagged "Jeugdbeleid"

Jeugdbeleid Tag

Informatieve sessie over Accommodatiegebonden tiener- en jongerenwerk

Op donderdag 28 januari is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Accommodatiegebonden tiener- en jongerenwerk’.

De ontwikkelingen in de jeugdhulp brengen met zich mee dat actualisatie van het in 2012 vastgestelde jeugdbeleid noodzakelijk is. Er wordt steeds meer belang gehecht aan de preventieve rol die algemene voorzieningen, waaronder tiener – en jongerenwerk, kunnen vervullen en de ondersteuning die zij kunnen bieden bij het herstel van het normale leven van jongeren. In de nota ‘Actualisering en uitwerking koers voor het accommodatiegebonden tiener – en jongerenwerk vanaf 2015’ wordt hier verder op in gegaan.

X