Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Subsidies Maatschappelijke Agenda (MAG) 2023 gegund

Blog

Subsidies Maatschappelijke Agenda (MAG) 2023 gegund

Katwijkse organisaties en verenigingen ook in 2023 aan de slag met mooie activiteiten voor alle inwoners.

De MAG-subsidies die verenigingen en organisaties uit de gemeente Katwijk hebben aangevraagd voor 2023 zijn toegekend. In totaal is er door gemeente Katwijk ruim 1,6 miljoen euro aan subsidies toegekend. Dit geld is verdeeld over 20 verenigingen en organisaties die in totaal 24 aanvragen deden. De verdeling is gedaan op basis van vooraf kenbaar gemaakte criteria. Met dit geld organiseren zij allerlei activiteiten voor u als inwoner met als hoofddoel dat iedereen mee kan doen in onze mooie dorpen. Wethouder Sonny Spek: “Binnen de gemeente Katwijk hebben we veel actieve verenigingen en organisaties die zich graag inzetten voor onze inwoners. Met de MAG-subsidie is het voor hen mogelijk om nog meer activiteiten te organiseren waar iedereen aan mee kan doen. Dank aan al die partijen die een aanvraag hebben gedaan. De aanvragen zijn heel uiteenlopend. Van het organiseren van ondersteuning aan mantelzorgers tot het versterken van de sociale veiligheid van onze inwoners. Het is mooi om te zien dat er weer veel plannen zijn bedacht, waardoor Katwijk de gemeente vol mooie activiteiten blijft, die we van haar gewend zijn!”

Vier opdrachtenIedere vereniging of organisatie kon zich tot en met 7 augustus 2022 inschrijven voor vier één jarige MAG-opdrachten. Iedere opdracht had een maximum bedrag aan subsidie dat aangevraagd kon worden. Voorbeelden van opdrachten zijn: ontmoeting in de wijk en ondersteunen en versterken van vrijwilligers. De opdracht geeft aan wat de gemeente belangrijk vindt en welke doelen zij wil halen. Aan de verenigingen en organisaties is gevraagd een plan te maken en daarin aan te geven hoe zij gaan bijdragen aan deze doelen.Bij een klein aantal aanvragen kon de subsidie (deels) niet gegund worden. Soms omdat onvoldoende duidelijk werd hoe de plannen bij gingen dragen aan de doelen en soms omdat er binnen een opdracht door alle partijen bij elkaar (veel) meer geld werd gevraagd dan er beschikbaar was. Op basis van de kwaliteit van de plannen zijn punten toegekend aan de inschrijvingen. De inschrijvingen met het hoogst aantal punten krijgen de subsidie toegewezen als dat past binnen het subsidieplafond. Met de partijen die geen subsidie krijgen, is een persoonlijk gesprek gevoerd, zodat er een goede toelichting kon worden gegeven. Hier is vooral ook aandacht voor die partijen die het moeilijk hebben.

Samen verder bouwenVeel maatschappelijke partners die in 2022 subsidie hebben gekregen, behouden deze subsidie ook in 2023. Waar mogelijk zijn deze subsidies verlengd. De partijen die dit betreft ontvangen een brief hierover. De MAG wordt de komende periode geëvalueerd en doorontwikkeld. Wethouder Spek: “De komende periode bekijken we, samen met de verenigingen en organisaties, waar we het aanvraagproces kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Dat vind ik erg belangrijk. Wij horen ook kritiekpunten op de MAG. De gemeente wil kijken hoe we dit kunnen verhelpen. Zo zorgen we er samen voor dat er mooie activiteiten georganiseerd worden waar iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg aan mee kan doen.”

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X