Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Gemeenteraadsverkiezingen 2022 /SGP motie voor “Versterking gemeentelijke organisatie voor de woningbouwopgave” uitgewerkt in plan van aanpak

Blog

SGP motie voor “Versterking gemeentelijke organisatie voor de woningbouwopgave” uitgewerkt in plan van aanpak

Tijdens de behandeling van de begroting 2022 in november werd de motie van de SGP aangenomen om de gemeentelijke organisatie te versterken voor de woningbouwopgave.

Hierdoor werd € 250.000 extra vrijgemaakt om een versnelling aan te brengen in het bouwen van woningen de komende jaren. Daarnaast met het doel instrumenten te ontwikkelen die er voor zorgen dat er voldoende nieuwe betaalbare woningen komen en dat bestaande woningen behouden blijven voor de inwoners van Katwijk.

Het college heeft hiervoor een uitgebreid plan van aanpak gemaakt en naar de gemeenteraad gestuurd. Met dit plan pakt de gemeente allerlei knelpunten aan, worden lopende initiatieven versterkt en krijgt de woningbouwopgave in brede zin een stevige impuls. De SGP is blij dat het college binnen de gestelde termijn uitvoering heeft gegeven aan de motie en met dit plan van aanpak komt. Er is vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk een versnelling zal opleveren en dat de gemeente er alles aan doet om initiatieven en woningbouwplannen te ondersteunen.

Geschreven door: Politieke redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X