Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Schade jaarwisseling 2014-2015

Blog

Schade jaarwisseling 2014-2015

In de eerste weken van het nieuwe jaar begint Katwijk traditioneel met het opruimen van achtergebleven vuurwerkafval. Helaas hoort hierbij ook het opmaken van vuurwerkschades, brandschades en overige vernielingen in de openbare ruimte die tijdens de jaarwisseling en in de weken voorafgaand hieraan zijn ontstaan.

Schade
Elk jaar sneuvelen vele verkeersborden, afvalbakken en speeltoestellen als gevolg van vuurwerk. De grootste oorzaak van de vernielingen is illegaal vuurwerk en brandstichting. De totale schade aan deze materialen is dit jaar voorlopig vastgesteld op € 40.000,- ten opzichte van € 44.000,- vorig jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit materiaal en loon. In dit totaalbedrag is de schade aan straatkolken nog niet opgenomen. Als het aantal vernielde kolken in lijn ligt met voorgaande jaren, is de schade aan materialen en kolken vergelijkbaar.

Straatkolken apart berekend
De afgelopen jaren is de schade aan straatkolken van het voorgaande jaar opgenomen in het totaalbedrag. Deze schades zijn omvangrijk en worden vaak pas in de loop van het jaar zichtbaar. Om die reden is het niet mogelijk de totale schade aan het begin van het jaar inzichtelijk te maken. In totaal zijn (in aanloop naar) de jaarwisseling 2012-2013 90 straatkolken vernield, met een totale waarde van € 34.000,-. Dit bedrag is opgenomen bij het schadebedrag van vorig jaar, waardoor vorig jaar werd gesproken over een totale schade van € 78.000,-. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 is het aantal kapotte kolken opgelopen naar 103 straatkolken met een totale waarde van ruim € 38.000,-. Het aantal straatkolken dat kapot is gegaan als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2014-2015 is nog niet bekend.

Ondergrondse containers
Hoewel er in totaal iets minder aan materialen is vernield dit jaar, is er geen reden voor optimisme, want naast genoemde schade zijn dit jaar ook 15 ondergrondse containers vernield. Vorig jaar ging het om 5 containers. Vanwege het lage aantal zijn deze kosten vorig jaar niet meegenomen. Dit jaar wordt deze schade wel meegenomen met een totaalbedrag van € 22.500 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit reparatiekosten en een reservering voor eventuele vervanging in volgende jaren.

Statistieken
In totaal zijn 260 materialen in de openbare ruimte vernield. Het gaat hierbij om 83 borden, 40 afvalbakken/ depodogs en 7 zakjesdispensers. De schade aan speeltoestellen is dit jaar (€ 3.600,–) minder dan vorig jaar (€ 12.000,–). In totaal zijn 21 personen naar HALT gestuurd. Hiervan zijn 9 jongeren bij HALT aangemeld voor bezig van illegaal vuurwerk en 12 jongeren voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.

Houd de boel heel
In aanloop naar de jaarwisseling is de gemeente een campagne gestart met de titel ‘houd de boel heel’. Met posters en filmpjes is aandacht gevraagd voor het zinloze karakter van het vernielen van andermans spullen. Het doel van deze campagne was de bewustwording over dit maatschappelijke probleem te stimuleren. Ondanks dat dit doel is bereikt, heeft het niet geleid tot een afname van het schadebedrag. Het is goed mogelijk dat het schadebedrag zelfs hoger uitvalt. Zeer betreurenswaardig. Ondanks de campagne en de intensieve inzet van gemeente, politie en bureau Halt moet ook dit jaar weer onnodig veel geld worden uitgegeven aan het herstel van zaken die moedwillig kapot zijn gemaakt.

Getuige?
Bent u getuige geweest van vernielingen? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Zo mogelijk wordt de schade verhaald op de vernielers.

Persbericht Gemeente Katwijk

Klik HIER voor het bericht vuurwerkschade van vorig jaar

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X