Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Blogs /Chantal over de MBO-opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening (SMD)

Blog

Chantal over de MBO-opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening (SMD)

Stagiaire Chantal vertelt over haar opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)

Sinds 1 augustus 2014 volg ik de opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening op de Vondellaan ROC Utrecht Midden Nederland. Eerder heb ik de opleidingen helpende zorg en welzijn gevolgd en medewerker maatschappelijk zorg. Nu is zorg niet helemaal mijn ding, maar ik heb altijd al mensen willen helpen met problemen die zij niet alleen kunnen oplossen of begeleiding bij nodig hebben. Dit komt omdat ik het een en ander heb mee gemaakt en ervaringen heb opgedaan uit mijn jeugd. Ik weet daarom hoe fijn het is als iemand je kan helpen als het even niet goed met je gaat. Daarom help ik heel graag andere mensen, het geeft me een goed gevoel om er voor mensen te zijn en om te zien dat ik ze geholpen heb en zij verder kunnen.

Uiteindelijk wil ik na mijn mbo 4, naar het Hbo gaan om vervolgens in de reclassering te kunnen werken. Waarom ik de reclassering in wil is omdat ik vind dat iedereen een kans moet hebben in de maatschappij en ik de uitdaging zoek om ze daarbij te helpen. Werk moet voor nooit hetzelfde zijn. Hier krijg je altijd te maken met verschillende problemen verschillende personen. Dit spreekt mij erg aan.

Over mijn huidige opleiding mbo 4

Momenteel volg ik nog de opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlening.  Als Smd-er ondersteunt je de cliënten die op de een of andere manier vastlopen in de maatschappij.  Bijvoorbeeld mensen die problemen hebben op het gebied van werk, wonen, inkomen of sociale voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn: huurschulden, betalingsachterstanden of ontslag. We leren van veel verschillende doelgroepen zoals  vluchtelingen, ouderen, jongeren, mensen met een verslaving enz. Een Smd-er geeft informatie en advies over wetten, regels en voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld sociale zekerheid, belasting, arbeid en huisvesting.  Ook help je bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een uitkering of het schrijven van brieven. Soms onderhandel je voor de cliënt met verschillende organisaties, zoals woningbouwcorporaties, het energiebedrijf en hulpverleningsinstellingen. 

Je voert gesprekken met (soms zeer kwetsbare) mensen die hulp nodig hebben. Het is als Smd-er de taak om hun behoeften duidelijk te krijgen. Je probeert met jouw werk de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de mensen te vergroten

Ik kan uiteindelijk werken met een mbo 4 diploma bij onder andere deze organisaties;

gemeenten, centra voor werk en inkomen, arbeidsbemiddeling, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, bureau sociaal raadslieden, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en ziekenhuizen.

Ik heb het erg naar mijn zin in Utrecht, het is een heel gezellige school met leuke mensen en de opleiding is ook erg leerzaam. inmiddels loop ik al een paar maanden vanaf februari stage bij Huize Callao in katwijk. Deze stage plek sluit heel goed aan bij mijn opleiding en heb het erg naar mijn zin.

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X