Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Onderzoek gemeente Katwijk: Inwoners tevreden over communicatie

Blog

Onderzoek gemeente Katwijk: Inwoners tevreden over communicatie

Eén op vijf jongeren leest nog regionale of lokale krant. Vier op de vijf jongeren gebruiken social media als facebook en youtube

Helft Katwijkers heeft geen interesse in lokale en regionale tv- en radiozenders en kijkt/luistert nooit

Inwoners geven communicatie gemeente cijfer 6,8

Begin dit jaar heeft de gemeente Katwijk in een onderzoek aan inwoners gevraagd hoe de communicatie tot nu toe wordt ervaren en waar volgens hen kansen voor verbetering liggen. Burgemeester Cornelis Visser: ”dit onderzoek geeft meer inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners. Inwoners die de enquête hebben ingevuld , vragen om transparantie en een open houding. Dit past bij de participatieve weg die de gemeente Katwijk is ingeslagen. Aan ons de taak een goede wisselwerking te creëren tussen informatie verkrijgen en informatie teruggeven. We pakken dit op in de hele organisatie. Communicatie en samenwerking staan hierbij centraal.”

Verbeteringen 
De komende tijd worden website, gemeentegids en gemeentepagina verder verbeterd. Door het gesprek aan te gaan met inwoners en wijkraden hopen we de wens van de inwoner nog beter in beeld te krijgen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden. Hierbij wordt, vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet, onderzocht welke mogelijkheden er zijn naar wens op wijk-, straat- of perceelniveau informatie aan te bieden. Ook wordt goed bekeken of en hoe een verschuiving naar online communicatie mogelijk is.

Daarnaast worden de volgende verbeteringen doorgevoerd:
– de gemeentelijke nieuwsbrief wordt in een nieuw jasje gestoken, waardoor straks ook op thema of per gebied informatie kan worden verstrekt;
– naast de huidige vier kanalen balie, telefoon, post en internet (website en social media) kunnen inwoners vanaf nu ook (dienstverlenings)vragen stellen via whatsapp;
– in communicatie-uitingen wordt waar mogelijk meer gebruik gemaakt van film en bewegend beeld;
– om burgers (nog meer) te betrekken bij lokale politiek volgt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een campagne om kiezers naar de stembus te trekken.

Communicatie krijgt 6,8
In totaal hebben 361 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Inwoners geven de gemeente Katwijk een 6,8 voor communicatie en voorlichting. Dit rapportcijfer is hoger dan onderzoeken in vergelijkbare gemeenten. Over de vindbaarheid van informatie en de informatieverstrekking zijn inwoners zeer tevreden. Het luisteren naar inwoners kan volgens geënquêteerden beter. Net als het moment van communiceren.

Website, gemeentepagina, gemeentegids
De website, gemeentepagina en gemeentegids worden gewaardeerd en goed beoordeeld. Bezoekers van de website zijn tevreden over de begrijpelijkheid van de teksten en het nut van de informatie. Dit geldt ook voor lezers van de gemeentepagina. Hier wordt ook de vindbaarheid van de informatie positief beoordeeld. Ongeveer de helft van de inwoners heeft recent de gemeentegids bekeken. Ook hier is de begrijpelijkheid van teksten, het taalgebruik en de leesbaarheid naar tevredenheid. De actualiteit en compleetheid van de gemeentegids kan beter.

Online versus geschreven media
Het mediagebruik van inwoners verandert snel. Jongere generaties leggen steeds meer focus op online media in plaats van geschreven media. Eén op de vijf jongeren in Katwijk leest nog een regionale of lokale krant. Daarentegen gebuikt vier op de vijf jongeren social media als facebook en you tube.

Meedenken en meedoen
Iets meer dan de helft van de inwoners volgt de lokale politiek. Ongeveer één op de tien inwoners wil graag betrokken zijn bij het bedenken, uitwerken en/of uitvoeren van beleid. Onderwerpen waar inwoners graag bij betrokken willen worden zijn veiligheid in de woonbuur, verkeersveiligheid en parkeren in de wijk.

Klik HIER voor het volledige onderzoek

Persbericht Gemeente Katwijk

 

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X