Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Blogs /Omwonenden De Schuit zoek

Blog

Omwonenden De Schuit zoek

Hellup de omwonenden van de Schuit zijn onvindbaar. De gemeente is naarstig naar ze op zoek getuige het persbericht Gezocht: Omwonenden De Schuit dat we vandaag hebben ontvangen.

In een eerste reactie liet een bezoeker van de Schuit Kattuk.nl weten erg blij te zijn dat de omwonenden zoek zijn. “We hebben aardig last gehad van de omwonenden de laatste tijd, ik hoop dat ze een tijdje wegblijven. Dan kunnen wij weer ongestoord harder muziek draaien en hoeven we, net als iedereen, niet zo op ons volume te letten als we buiten staan te roken”

Verder wist hij te melden dat zonder omwonenden de Schuit waarschijnlijk nog verder kan uitbreiden, “dan wordt het helemaal een knaller van een tent, waar zeker 1500 man in kan”.

Een toevallige voorbijganger liet weten dat omwonenden van de Schuit waarschijnlijk in de buurt van de Schuit gezocht moeten worden. Of dit gerucht serieus te nemen valt wagen we ernstig te betwijfelen. We houden het er vooralsnog op dat ze echt weg zijn. Dus kom je ze tegen, vraag ze even weg te blijven, het werd net zo gezellig.

En zo wordt er een nieuwe hoofdstuk toegevoegd aan de doorlopende soap die de Verbouwing van de Schuit heet. Klik hier, hier, hier, hier en hier voor de eerdere delen.

De omwonenden van De Schuit zijn HIER voor het laatst gezien.

 Hieronder het volledige persbericht van de gemeente Katwijk

 Gezocht: Omwonenden De Schuit

De gemeente Katwijk is op zoek naar een afvaardiging van omwonenden van jongerencentrum De Schuit. Omwonenden die willen meepraten over de nieuwe situatie die ontstaat, straks na de verbouwing en de uitbreiding van het jongerencentrum.

Voordat het verbouwde jongerencentrum wordt opgeleverd, worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant. Hierin wordt o.a. beschreven hoe bijvoorbeeld gemeente, politie en het bestuur van De Schuit handelen in het geval van overlast. Wie is waar op aanspreekbaar en wie zijn de contactpersonen voor de omwonenden? De inbreng van omwonenden is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken.

Voor de oplevering van het verbouwde jongerencentrum wil de gemeente het convenant klaar hebben. De voorlopige bouwplanning gaat er van uit dat begin 2011 wordt begonnen met de bouw. De oplevering zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 plaatsvinden.

Vertegenwoordigers uit de buurt

Behalve vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de Schuit zijn ook overige geïnteresseerde omwonenden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze gesprekken. Zij kunnen zich opgeven tot 21 juni a.s. bij mevrouw T. Cowall, beleidsmedewerker, via haar emailadres: t.cowall@katwijk.nl of telefoonnummer 071-4065618.

Geschreven door: Offiettan

Laat een reactie achter

X