Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Nummer 2 splijt de Partij voor de Dieren

Blog

Nummer 2 splijt de Partij voor de Dieren

AMSTERDAM – Waarom moet Esther Ouwehand weg bij de Partij voor de Dieren (PvdD)? Ze doet het goed in het parlement, en staat in aanzien bij andere partijen en organisaties. Toch kon er voor het tweede Kamerlid van de partij geen plaatsje af op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Ouwehand zelf wil er niets over zeggen. Zij zegt alleen dat ze hoopt dat het partijcongres van 25 april haar alsnog op de lijst zet. Lijsttrekker Marianne Thieme verwijst ook naar het congres.

Maar het antwoord op de vraag waarom Ouwehand weg moet, ligt waarschijnlijk op het vorige congres van de partij, op 6 december.

Er was geen journalist bij, want net als bij de PVV discussieert de PvdD in alle beslotenheid, maar uit het verslag blijkt dat Ouwehand een duidelijke positie innam: openheid. ‘We moeten niet bang zijn, we hebben een prachtig gedachtegoed, weten waar we voor staan en groeien. Ik pleit dan ook heel erg voor openbaarheid.’

Thieme
Ze kwam op meer punten in conflict met de heersende macht in de partij, die bestaat uit partijoprichter Niko Koffeman en Marianne Thieme. Zo vond Ouwehand het niet goed dat de statuten die dag zouden worden behandeld, omdat dat niet op de agenda stond en niemand de amendementen had kunnen inzien. En ze wilde de functies van partijvoorzitter en fractievoorzitter scheiden. Thieme niet: ‘De discussies en interne ruzies binnen andere partijen tussen fractievoorzitter en partijvoorzitter, en de manier waarop dergelijke conflicten worden uitgemeten in de pers, moeten wij voorkomen als kleine partij. De eenheid moeten we waarborgen.’

Inmiddels is er een machtsstrijd in de partij losgebroken, met Ouwehand als vooruitgeschoven pion. Tweeëntwintig vooraanstaande leden van de partij zijn een actie begonnen onder de naam Estheroptwee. Zij (leden van gemeenteraden en Provinciale Staten, voorzitters van werkgroepen en oud-bestuurders) schrijven in een brief aan medeleden dat ze zich ‘ernstig zorgen maken’ en dat Ouwehands vertrek ‘de continuïteit van de Tweede Kamerfractie en daarmee van de Partij en onze missie’ in gevaar brengt.

Affiches
De werkgroep Zeeland (zeg maar: afdeling Zeeland) heeft voorlopig het werk aan de verkiezingscampagne neergelegd. ‘We zijn nog maar met één ding bezig: Esther Ouwehand moet op de tweede plaats op de kandidatenlijst komen’, zegt voorzitter Rob Ossewaarde. Pas als het congres op 25 april Ouwehand op de tweede plaats zet, gaat de werkgroep weer affiches plakken.

Bernd Timmerman, voormalig vicevoorzitter van de partij en bij de Kamerverkiezingen van 2006 nog derde op de kandidatenlijst, ziet het slagveld hoofdschuddend aan. Hij is nog lid van de partij, maar in de gesloten cultuur die nu heerst ziet hij niets.

‘Mij stond een open partij voor ogen, met een breed kader en een brede agenda. De PvdD zou een doorbraakpartij moeten zijn, we zouden op een wezenlijk andere manier de afweging moeten maken tussen belangen van mens, dier en milieu.’

‘De afgelopen drie jaar waren een gemiste kans. Het is een one-issuepartij geworden in plaats van een brede partij. Door de geslotenheid komen er niet genoeg goede mensen bovendrijven die de discussie naar hun hand kunnen zetten. Als we zo doorgaan, mislukt de partij.’

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X