Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Corona1 /Mondkapjes in het onderwijs

Blog

Mondkapjes in het onderwijs

Per vandaag (30 augustus) is fysiek onderwijs in het mbo en hbo en op de universiteit weer toegestaan. Het is voor studenten en medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen, behalve als je zit. Het is voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. 

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassenen verplicht.

Lees meer over de regels in het basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs
Voor leerlingen en onderwijspersoneel blijft het verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les.

In het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt wel een mondkapje dringend geadviseerd in de les. Dit geldt voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Uitzonderingen op de mondkapjesplicht in het voortgezet (speciaal) onderwijs
Alle leerlingen moeten buiten de les een mondkapje dragen, met uitzondering van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.

Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening of aan leerlingen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen.

Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de (G)MR te bepalen voor welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)
Vanaf 30 augustus 2021 is het voor studenten en medewerkers in alle onderwijsgebouwen verplicht om een mondkapje te dragen buiten de les- en collegezalen. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af, met uitzondering van praktijklessen waarbij brancheprotocollen mondkapjes verplichten.

Eisen aan het mondkapje
Een mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient wel de mond en de neusgaten volledig te bedekken. Het mondkapje moet tot doel hebben de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. Dit betekent dat een sjaal of bandana geen mondkapje is. Ook een spatscherm is geen mondkapje. Dit bedekt immers de mond en neusgaten niet volledig

Rijksoverheid.nl

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X