Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/KiesKatwijk /KiesKatwijk wil Kennis- en Cultuurcentrum op locatie Marktplein

Blog

KiesKatwijk wil Kennis- en Cultuurcentrum op locatie Marktplein

Ingezonden door: KiesKatwijk

Doelverschuivingen
De gemeente Katwijk is al een decennium lang bezig om te bedenken hoe de versterking van de centrumfunctie in Katwijk aan Zee gerealiseerd kan worden via een hoofdvestiging van de bibliotheek aldaar. In dat tijdsbestek veranderde trouwens het concept en de functie van zo’n bibliotheekgebouw via Cultuurhuis en Toekomstgerichte Bibliotheek naar een Kennis- en Cultuurcentrum. In eerste instantie ging het er om de centrumfunctie van het zeedorp te bevestigen en te versterken na de fusie met Rijnsburg en Valkenburg. Op een later moment is de definitie van het “centrum” verengd tot een nauwe cirkel rondom het winkelcentrum Zeezijde. Mede door de invloed van de crisis, in combinatie met de ontwikkelingen in het koopgedrag van consumenten, lijkt het ondersteunen van de retailsector inmiddels hoofddoel te zijn geworden. In deze periode is alleen al aan arbeidsuren van ambtenaren rond één miljoen euro verspijkerd. Tot nog toe zonder enig resultaat.

Nieuwbouw niet mogelijk rond winkelcentrum Zeezijde
Het gebrek aan resultaat laat zien dat het een lastige zo niet onmogelijke opgave is om een dergelijk gebouw met de bijbehorende proporties in het dichtbebouwde centrum te “schoenlepelen”. Na de sloop van Hotel Riche was er destijds een kans om met de sloop van de achterliggende bebouwing op deze toplocatie een voorziening met de bedoelde functies te realiseren. Deze kans is niet gegrepen. Uit diverse studies blijkt dat nieuwbouw binnen het gedefinieerde zoekgebied niet mogelijk is. Wel is het via sloop en/of renovatie van bestaande panden technisch mogelijk een bibliotheek te realiseren. We kunnen er van uitgaan dat de door het college van B&W voorgestelde locatie Noordzeepassage in het zoekgebied de enige mogelijkheid is. De vraag is of de prijs die daarvoor betaald moet worden, en dat niet alleen in geld gemeten, niet te hoog is. Er is geen maatschappelijk draagvlak en doorzetten op de ingezette koers levert enorm veel schade op aan politiek en bestuur.

Kosten-baten verhouding is uit het lood
Een evenwichtig besluit is slechts mogelijk als er een vergelijking mogelijk is met een locatie die niet te lijden heeft van de handicap dat het gesitueerd moet zijn in een vroeger bepaald zoekgebied direct rond het winkelcentrum. Een Kennis- en Cultuurcentrum wordt niet in de eerste plaats gerealiseerd om de retail te ondersteunen. Als het die nevenfunctie kan vervullen is dat prima maar het lijkt er op dat dit een doel op zichzelf is geworden. Alternatieven op iets grotere afstand van het winkelcentrum zijn daarom tot op heden bewust niet in beschouwing genomen. Het primaire doel van een Kennis- en Cultuurcentrum is echter dienstverlening ten bate van alle inwoners. Daar is het plan van eisen op gebaseerd en daarom kan ook de locatie in de gehele kern van Katwijk aan Zee worden gesitueerd. Uit de eerder genoemde doelverschuiving vloeide blijkbaar ook een houding voort van “kosten geen bezwaar”. De gemeenteraad heeft als reactie daarop een investeringsplafond vastgesteld van 11 miljoen euro. Een goed bestuur kijkt echter ook naar de kosten/baten verhouding.

Nieuwbouw is aantrekkelijker
Met die bredere blik is het duidelijk dat nieuwbouw aantrekkelijker is dan verbouw van een in principe ongeschikt pand als de Noordzeepassage. Daar komt nog bij dat het risicoprofiel voor de Noordzeepassage onverantwoord groot is en dat tal van problemen zoals het parkeren niet zijn opgelost. Dit alles leidt er toe dat er behoefte is aan een plan B. Dat levert vergelijkingsmateriaal en geeft perspectief aan de optie Noordzeepassage en maakt een verantwoord besluit mogelijk.

Back to basics
KiesKatwijk heeft een dergelijke alternatieve locatie voorgesteld op het Marktplein. Hier kan nieuwbouw worden gepleegd. Dat is aantrekkelijker dan de risicovolle en dure verbouw van de Noordzeepassage. De functionele eisen kunnen hier zonder compromissen en tegen lagere kosten worden gerealiseerd. De locatie heeft enorme potentie qua synergie en extra mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld een grote parkeergarage mogelijk die ook het gemeentehuis en het nieuwe zwembad kan bedienen.

Ondersteuning winkelcentrum op alternatieve wijze
Het plan heeft ook een alternatieve component voor het ondersteunen van het winkelcentrum. Door het verplaatsen van de weekmarkt in de richting van het centrum, en het faciliteren van de routering tussen weekmarkt en winkels kan hetzelfde doel worden bereikt. Dit nog even los van de vraag of de vestiging van een cultuurcentrum in de Noordzeepassage ook daadwerkelijk tot hogere omzetten van winkeliers zou kunnen leiden. Dat is een wens maar geen bewezen zaak. De Katwijkse ondernemersvereniging KOV geloofde in ieder geval niet dat het zou werken.

Alle ins en outs van het plan kunt u vinden op de website kieskatwijk.nl

KiesKatwijk werkt momenteel aan een initiatiefvoorstel dat tegelijkertijd met het collegevoorstel kan worden besproken.

 

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X