Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Katwijk werkt aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk

Blog

Katwijk werkt aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk

Resultaten veiligheidsmonitor gemeente Katwijk

Inwoners van de gemeente Katwijk waarderen de veiligheid in Katwijk met een 7,6. Dit is hoger dan de 7,4 van twee jaar geleden en hoger dan het regionale cijfer van 7,3. Verder waarderen Katwijkers hun leefomgeving met een 7,6. In 2015 was dit een 7,5. De betrokkenheid bij elkaar, de fysieke kwaliteit van de woonomgeving, het functioneren van de gemeente en de overlast in de buurt worden beter gewaardeerd dan in een eerdere monitor.

Veiligheidsmonitor
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) voert in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie tweejaarlijks een bevolkingsonderzoek uit naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Het onderzoek geeft resultaten van de eigen gemeente en andere gemeenten in de omgeving en is verricht tot op wijkniveau. Aan de monitor hebben bijna 700 inwoners meegewerkt. De resultaten geven een beeld, maar het betekent niet dat alle inwoners er zo over denken.

In Katwijk voelt men zich thuis
In alle wijken komt tevredenheid over de leefbaarheid en veiligheid van de wijk terug. Mensen voelen zich thuis in de gemeente Katwijk. Ze kennen elkaar en gaan op een prettige manier met elkaar om. De buurt wordt als gezellig ervaren en inwoners hebben contact met elkaar. Het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in Katwijk wordt gewaardeerd met een 6,5. Hier is een lichte stijging te zien ten opzichte van de regio en het eerdere onderzoek. De perken, plantsoenen en parken worden beter gewaardeerd, evenals de verlichting. Ook speelplekken en voorzieningen van jongeren worden positiever beoordeeld dan twee jaar eerder. Het is fijn te zien dat er verbetering zichtbaar is, maar tegelijkertijd blijft er altijd werk aan de winkel.

In Katwijk voelt men zich veilig
In de veiligheidsmonitor is ook aandacht voor onveiligheidsgevoel, respectloos gedrag en slachtofferschap. Ook hier neemt het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van geweld of vandalisme af. Toch blijven er inwoners die zich (wel eens) onveilig voelen in de buurt of op straat. Ook respectloos gedrag of criminaliteit in de nabije omgeving komt voor. En zijn er inwoners die slachtoffer worden van geweld, cybercrime of een ander delict. Ook al is niet alles te voorkomen, elk incident is er één te veel. Politie en gemeente werken nauw samen het gevoel van veiligheid van alle inwoners zo hoog mogelijk te krijgen en te houden.

Ergernissen zijn: parkeren, hondenpoep en te hard rijden
In de veiligheidsmonitor is gevraagd naar de grootste ergernissen van onze inwoners. Hier is geen sprake van verschuiving. Net als voorgaande jaren zijn de grootste ergernissen in Katwijk (en veel andere gemeenten): parkeerproblemen, hondenpoep op straat en te hard rijden.

Burgerschouw
Met deze resultaten in het achterhoofd is de afgelopen dagen in verschillende delen van de gemeente de Burgerschouw gehouden. Samen met enthousiaste inwoners is de wijk beoordeeld. Wat gaat goed? Wat kan er beter? Met hulp van inwoners wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid van de wijken nog verder verbeteren. De resultaten van de Burgerschouw en de veiligheidsmonitor worden de komende periode meegenomen in het maken en uitvoeren van het beleid. Door samen te werken met inwoners, organisaties en ondernemers probeert de gemeente de leefbaarheid en veiligheid van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg nog verder te verbeteren.

IO Research – Veiligheidsmonitor Katwijk 2017_def

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X