Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Blogs /Kattuk.nl is Digitaal Erfgoed

Blog

Kattuk.nl is Digitaal Erfgoed

Dat verzinnen we niet zelf, maar is officieel als zodanig aangemerkt door de Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek gaat Kattuk.nl en de zustersites digitaal archiveren om zo te bewaren voor toekomstig onderzoek.

Een mail met deze strekking ontvingen we vorige maand van de Koninklijke Bibliotheek.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://kattuk.nl/

We zijn natuurlijk enorm trots dat ze Kattuk.nl hebben uitgekozen om te archiveren en zo te bewaren voor het nageslacht. Heel gaaf om te beseffen dat over honderden jaren de website nog steeds te bekijken is via de Koninklijke Bibliotheek. Er van uitgaande dat dit instituut, opgericht in 1798, dan nog steeds bestaat natuurlijk.

En we snappen het eigenlijk ook wel. Onze websites bieden inmiddels een kijkje in de belevingswereld van Katwijkse jongeren over de afgelopen 20 jaar. Met tienduizenden foto’s, blogs, verslagen en nog veel meer. Enorm waardevol voor toekomstig onderzoek en zeker de moeite van het bewaren waard.

Vindt ook de Koninklijke Bibliotheek:

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

 

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

 

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Dus!. Sta je met je guppenkop op 1 van onze foto’s?

Dan ben je over een paar honderd jaar nog steeds te bewonderen in de Koninklijke Bibliotheek!

Later meer…..

 

 

 

 

 

 

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X