Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Jongerenwerk /Jongerenportier in De Schuit

Blog

Jongerenportier in De Schuit

Om een jongerencentrum voor en door jongeren te laten bestaan is elkaars veiligheid bewaken een pré. De jongeren van De Schuit hebben hiervoor de afgelopen maand een jongerenportier training gevolgd.

In de maanden  april en mei hebben vier jongeren van de Schuit meegedaan aan de cursus Deurbeleid. Deze cursus werd gegeven op initiatief van Martijn van Egmond en Corné van Duijn in samenwerking met het Welzijnskwartier, Scum en The Factory.

De cursus werd gegeven in drie avonden. Twee keer theorie en als laatste een avondje praktijk. We zijn de cursus begonnen met de regelgeving. Wat zegt de wet hierover en hoe hebben de jongerencentra hun deurbeleid hier op aangepast. Dit vooral met het oog op de aanpassing van de wet op het alcohol- en rookbeleid.

Na de pauze zijn we verder gegaan met het hoofdstuk communicatie. De verbale en non-verbale communicatie. Hoe spreek je iemand aan en hoe buig je tegenwerkend gedrag om in meewerkend gedrag.

De tweede avond hebben we een deel van de IVA (Instructie Verantwoordt Alcohol schenken) cursus gedaan. Dit, om de jongeren alvast bekend te maken over wat alcohol met je doet en hoe om te gaan met mensen onder invloed. Hierbij hebben we ook de Drank en Horecawet onder de loep genomen.

Herkenning en de uitwerking van verschillende soorten (soft) drug, veiligheid en wapens kwamen na de koffie aan de orde!

De laatste avond was het tijd om te zweten, praktijk! Met onze eigen acteur (Martijn) werd een aantal situaties nagespeeld, die door onze leerlingen opgelost mochten worden. Denk hierbij aan openlijke regelovertreding, verborgen regelovertreding en “nee” verkopen. Na elke situatie vond er een terugkoppeling plaats en werd er gesproken over wat er fout ging en natuurlijk wat er goed ging. Aan het eind van de avond kregen de deelnemers een oorkonde dat ze met succes hebben deelgenomen aan de cursus Deurbeleid. 

Meer informatie over de cursus Jongerenportier is te verkrijgen via Saskia Koster (saskiakoster@welzijnskwartier.nl) meer informatie over het jongerenwerk via John Knetsch (06- 13423863) of via het eigen gedeelte op Kattuk.nl, www.jongerenkwartier.nl. Hier staan ook de openingstijden en een overzicht van de leuke activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar bij de diverse jongerenlocaties.

Geschreven door:   Welzijnskwartier

Geen reacties

Laat een reactie achter

X