Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Inwoners spreken zich uit over gebruik van woonruimte

Blog

Inwoners spreken zich uit over gebruik van woonruimte

Ruim 1200 inwoners vullen enquête in, ruime meerderheid spreekt zich uit tegen het permanent toeristisch verhuren van woningen

De gemeente Katwijk heeft afgelopen zomer benut om een online enquête over het gebruik van woonruimte te houden. De gemeente wilde weten hoe inwoners denken over verschillende vormen van gebruik, zoals toeristische verhuur of kamerverhuur. Ruim 1200 inwoners hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van regels voor het gebruik van woonruimte.

Wethouder Gerard Mostert: ‘Het grote aantal mensen dat de enquête heeft ingevuld laat zien hoe zeer dit onderwerp leeft in Katwijk. Veel jongeren hebben moeite om woonruimte te vinden. We hebben echt elke woning nodig voor mensen die nu geen eigen plek hebben. We zien dan ook dat een ruime meerderheid zich uitspreekt tegen bijvoorbeeld het permanent toeristisch verhuren van een woning. Daarentegen zien we dat vormen van gebruik die woningzoekenden kunnen helpen, zoals het delen van een woning, juist op instemming kunnen rekenen. Ik wil daarom snel werk maken van het vertalen van deze uitslag in beleid en regelgeving, waarin duidelijk wordt gemaakt wat wel en niet is toegestaan bij het verhuren van woonruimte’.

Uitslag enquête
De antwoorden op de vragen uit de enquête laten duidelijk zien welke vormen van gebruik op instemming of afkeuring kunnen rekenen. Een ruime meerderheid van de inwoners die de enquête heeft ingevuld vindt dat inwoning, woningdelen, Bed & Breakfast en zogeheten vakantieverhuur toegestaan moeten zijn. Van onder andere kamerverhuur, huisvesting werknemers, short stay en permanente toeristische verhuur vindt juist een meerderheid dat het geen gewenste vorm van gebruik is. Ook de mogelijkheid dat iemand een woning koopt om die te gebruiken als een eigen recreatiewoning moet volgens de respondenten worden tegengegaan.

Hoe nu verder?
Nu duidelijk is hoe inwoners over het gebruik van woonruimte denken, kan de gemeente verder werken aan het zogeheten Beleidskader gebruik woonruimte. Dit beleidskader moet ervoor zorgen dat de afwegingen die dit onderwerp met zich meebrengt, goed kunnen worden gemaakt. Per gebruiksvorm wordt in dit Beleidskader aangegeven of het wel of niet moet worden toegestaan of onder welke voorwaarden het moet worden toegestaan. In december 2021 wordt verwacht dat de gemeenteraad dit onderwerp behandelt waarna in januari 2022 de definitieve besluitvorming plaatsvindt. Als over het Beleidskader gebruik woonruimte besloten is, worden de precieze regels vervolgens in een zogeheten Huisvestingsverordening vastgelegd.

Klik HIER voor de resultaten van de enquête

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X