Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /ID College neemt onderwijsactiviteiten ROC Leiden over

Blog

ID College neemt onderwijsactiviteiten ROC Leiden over

Het Leidse ROC kan niet meer zelfstandig blijven bestaan vanwege ernstig financieel wanbeleid.  Uit onderzoek blijkt dat het ROC failliet is gegaan door ‘naïef en amateuristisch’ handelen van haar bestuurders bij een aantal bouwprojecten.  Het onderwijs wordt overgenomen door het ID-College, zodat leerlingen van het ROC wel hun opleiding af kunnen maken. Meer in het persbericht hieronder…

Later meer: o.a. reacties van leerlingen.

Persbericht ID-college 

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor mbo-studenten in Leiden, nu en in de nabije toekomst. Met die missie voor ogen voert ID College in nauwe samenwerking met het Ministerie van OCW en ROC Leiden gesprekken over de toekomst van ROC Leiden. Insteek daarbij is om de onderwijsactiviteiten van ROC Leiden over te dragen aan ID College.

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de financiële positie van ROC Leiden steeds nijpender is geworden. Gebleken is dat de onderwijsinstelling zonder hulp van buitenaf niet langer zelfstandig blijven voortbestaan. 

Op initiatief van ROC Leiden en in afstemming met het Ministerie van OCW zijn er gesprekken gevoerd met ID College. Duidelijk werd dat het overnemen van het onderwijs van ROC Leiden door ID College de enige optie is. ID College voelt een maatschappelijke verplichting om een oplossing te bieden voor de problemen met het mbo-onderwijs in Leiden. In dat proces voelt ID College zich gesteund door het ministerie van OCW. 

Ambitie
ID College is een gezonde instelling voor mbo-onderwijs. Het aantal studenten is stabiel, de financiën zijn op orde, het voortijdig schoolverlaten is beperkt en het diplomaresultaat behoort tot het beste van de Randstad. De onderwijsinstelling heeft de ambitie om de kwaliteit van zijn opleidingen steeds verder te verbeteren. ID College investeert in zijn studenten, zijn medewerkers, zijn opleidingen en zijn gebouwen en de school voert een gedegen financieel beleid.

De ambitie van ID College is om ook de Leidse mbo-studenten de komende jaren kwalitatief hoogwaardig, persoonlijk en resultaatgericht onderwijs te bieden. Doel is een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Als het aan ID College ligt, verlaten alle Leidse mbo-studenten hun opleiding met een diploma.

ID College wil een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn; een lerende organisatie die openstaat voor verbeteringen en innovatie, en die permanent streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en ondersteunende processen. Solide bedrijfsvoering is daarbij het fundament. ID College is trots op zijn eigen onderwijsmodel: Flex-ID. Hierdoor kunnen alle studenten kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs volgen.

Arbeidsmarkt
Bij ID College studeren 11.000 studenten. Er werken 1100 mensen. De school is gevestigd in zeven plaatsen: Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Studenten worden opgeleid voor de arbeidsmarkt, voor vervolgonderwijs en ze worden voorbereid op participatie in de samenleving.

 

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X