Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Kattuk.tv /Geslaagd jongerendebat over alcohol in Scum [VIDEO]

Blog

Geslaagd jongerendebat over alcohol in Scum [VIDEO]

Gisterenavond (woensdag) was het zover, het jongerendebat 1,2,3, ZUIPEN!! in Scum. Ruim 70 jongeren in de leeftijd van 14 tot een jaar of 21 waren naar Scum gekomen om te debatteren over alcoholgebruik door jongeren in Katwijk en het plan van de gemeente om de verkoop van alcohol in de supermarkt onder de 18 jaar te verbieden.

Verder waren diverse jongerenwerkers, raadsleden, een deskundige van de GGD, de politie en ambtenaren van de gemeente Katwijk aanwezig. Vanuit het College van B&W (de bedenkers van het plan) was er helaas niemand aanwezig. Er was aangekondigd dat wethouder Van Duijn aanwezig zou zijn maar die moest helaas op het laatste moment afzeggen vanwege familie-omstandigheden. De overige wethouders uit het College en burgemeester Wienen hadden belangrijkere zaken elders in de regio en konden hierdoor niet aanwezig zijn. Wat de organisatie betreft een gemiste kans om het nieuwe plan, in het hol van de leeuw, tegenover jongeren te verdedigen.

Toch kijkt de organisatie terug op een geslaagd debat. De aanwezige jongeren hebben duidelijk laten merken wat ze van het plan vinden. Zij zijn in ruime meerderheid tegen het plan om de verkoop van alcohol onder de 18 jaar in de supermarkt te verbieden. Hierop ontstond een levendige discussie met de voorstanders van het plan, waaronder Gerrit van Rijn van de politie, Margriet de Winkel van de GGD en enkele jongerenwerkers, politici en ambtenaren.

De organisatie vindt het grote klasse dat deze voorstanders het lef hadden om de discussie met de jongeren aan te gaan en ondanks het feit dat ze het grotendeels niet met elkaar eens waren vonden de aanwezige jongeren dat ook. Er waren zelfs een aantal jongeren die er door het debat toch een beetje anders tegenaan zijn gaan kijken, wel begrijpen dat er een probleem is met alcohol in Katwijk en dat daar iets aan moet gebeuren.

Ze twijfelen echter of het alcoholverbod onder de 18 jaar in de supermarkt bijdraagt aan een oplossing van dit probleem, omdat jongeren toch wel aan alcohol kunnen komen via oudere vrienden, in een andere gemeente in de regio of gewoon via hun ouders. Er zal wat hun betreft gezocht moeten worden naar andere oplossingen om het alcoholgebruik onder Katwijkse jongeren beheersbaar te maken.

De meerderheid van de aanwezige jongeren bleef dan ook na afloop van het debat bij hun standpunt: zij zijn tegen het nieuwe plan en denken dat dit plan de problemen met jongeren en alcohol in Katwijk niet gaat oplossen.

De Stichting Politieke Jeugdparticipatie Katwijk en de politieke redactie Kattuk.nl wil hierbij alle aanwezigen bedanken voor hun komst. In het bijzonder de vrijwilligers van Scum voor het meehelpen organiseren van het debat, de jongerenwerkers van Factor Welzijn en Gerrit van Rijn (politie) voor het helpen flyeren en werven van jongeren, Klaas de Jong (ambtenaar Jeugd) voor het meehelpen voorbereiden, Margriet de Winkel van de GGD voor haar deskundige inbreng, het Platform Kocon voor het meedenken en het informatiemateriaal over alcohol en natuurlijk Scum voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Mede dankzij hun inbreng kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd debat.

Kijk ook zelf terug op een zeer geslaagd debat met onderstaand videoverslag:

Wanneer de volgende activiteit van de Stichting Politieke Jeugdparticipatie Katwijk in samenwerking met de politieke redactie van Kattuk.nl plaatsvindt, is nog niet bekend. Hierover later meer.

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X