Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Gemeente maakt nieuwe woonagenda

Blog

Gemeente maakt nieuwe woonagenda

Een agenda die rekening houdt met de veranderingen in de samenleving, economie en woningmarkt

In de woonagenda staat wat we willen doen om iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te laten blijven wonen. In het uitvoeringsprogramma van de woonagenda staat beschreven met wie we dat doen en wie wat wanneer doet. Bij het opstellen betrekken we onder andere corporatie Dunavie, huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen
De Duinstreek, wijkraden, bouwers en ontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbond, WMO-platform, bewoners, regiogemeenten en de provincie. In de tweede helft van 2019 legt het college de woonagenda ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Gerard Mostert: ‘Ik wil betaalbare woningen voor Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Daarom moeten we er voor zorgen dat we de juiste woning, voor de juiste prijs, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep gaan realiseren.’ Het is belangrijk om voor de periode 2020-2023 een nieuwe woonagenda te maken. Een agenda die rekening houdt met de veranderingen in de samenleving, economie en woningmarkt. Ook is het belangrijk om verbinding te leggen tussen verschillende thema’s en vraagstukken die onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwerp “wonen” zoals: 

• De veranderopgave met oog op de vergrijzing, maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en zorg, levensloopbestendigheid en de noodzakelijke verduurzaming.
• Aandacht voor betaalbare woningen en diverse doelgroepen, in het bijzonder jongeren, starters en ouderen.
• De bevolking in Katwijk zal de komende jaren groeien. Hoe gaan we om met de verstedelijking en het leefbaar houden van de wijken?

De Woonagenda vormt ook de basis voor nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie Dunavie en de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD).

In 4 stappen
Samen gaan we in 4 stappen naar een nieuwe agenda:
1. Verkenning van de opgaven
2. Formuleren van ambities en doelstellingen op hoofdlijnen
3. Opstellen nieuwe woonagenda
4. Opstellen uitvoeringsprogramma

Persbericht Gemeente Katwijk

 

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X