Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Corona1 /Gemeente gaat corona-steunpakketten gericht inzetten

Blog

Gemeente gaat corona-steunpakketten gericht inzetten

Het geld zal worden gebruikt voor een extra impuls aan het kunnen meedoen in de samenleving

De coronacrisis heeft vele gevolgen voor de samenleving, ook in onze dorpen. Wethouder Adger van Helden: “Als college vinden we het belangrijk dat iedereen moet kunnen blijven doen. Op veel inwoners en organisaties heeft de coronacrisis grote impact gehad. Met meerdere gerichte acties willen we specifieke doelgroepen ondersteunen met de problemen die door de crisis zijn ontstaan of juist zijn verergerd.”

De gemeente heeft van het Rijk steunpakketten gekregen en het college heeft besloten een deel van de bedragen in te zetten voor gerichte acties ten behoeve van jongeren, armoede, eenzaamheid, kwetsbare groepen en cultuur.

Extra impuls
Door deze middelen beschikbaar te stellen kan de gemeente eenmalig een extra impuls geven aan de gewenste beweging die al met de Maatschappelijke Agenda is ingezet. Met concrete projecten ondersteunen we het omzien naar elkaar, het opbouwen van netwerken rond kwetsbare groepen en het kunnen meedoen in de samenleving. “Juist door het coronacrisis is dit extra relevant geworden,” ziet wethouder Van Helden “Met deze middelen wordt ook de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties versterkt. Zo willen we meer inzetten op preventie en voorkomen dat lichte problematiek niet erger wordt.”

Plan van aanpak
Samen met de partners zullen per doelgroep de plannen verder uitgewerkt worden. Met partners kunnen cultuurmiddelen ingezet worden om ontmoetingen te stimuleren. Ook zijn er instanties die de jeugdigen in de gemeente weer perspectief kunnen geven en in sommige gevallen mentale ondersteuning. Voor de oudere inwoners wordt een samenwerking opgezocht zodat er activiteiten komen ter bevordering van vitaliteit en het tegengaan van eenzaamheid. Als laatste zal er ook aandacht naar kwetsbare groepen in de samenleving gaan. Denk hierbij aan statushouders of mensen met een verstandelijke beperking. Na de zomer besluit het college over de definitieve projecten en zal de gemeenteraad voorstellen doen voor het benodigde budget.

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X