Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Geen verbouwing voor De Schuit?

Blog

Geen verbouwing voor De Schuit?

Zoals iedereen nu misschien wel weet, is in de vergadering van de Commissie Welzijn van 7 juli jl. duidelijk geworden dat de uitbreidingsplannen voor De Schuit niet doorgaan. Voor de De Schuit een teleurstellend besluit. Het bestuur van De Schuit heeft daarom onderstaande brief naar de gemeenteraad en het college van B & W gestuurd. Zoals we nu wel gewend zijn, is het weer afwachten…

Beste leden van de Gemeenteraad,

Dinsdag 1 juli jl. heeft de commissie Welzijn met grote meerderheid gekozen om zich niet te scharen achter de uitbreidingsplannen van Jongerencentrum de Schuit. U zult begrijpen dat een reactie van de medewerkers van De Schuit niet achterwege kan blijven.

Boos, teleurgesteld, belazerd, et cetera… Zomaar wat woorden de wij de afgelopen dagen van de medewerkers en bezoekers van De Schuit heb moeten horen. En geef ze eens ongelijk! Wij denken niet dat de leden van de raad zich realiseren wat ze met deze keuze doen. Dit is niet alleen een streep door 8 tot 10 jaar werken aan toekomstplannen voor De Schuit, maar ook een enorme klap voor de vooruitgang en modernisering van het jongerenwerk in Katwijk.

In de afgelopen jaren heeft de raad de mond vol gehad van de stappen vooruit die er gemaakt moeten worden voor het jongerenwerk in Katwijk. Sterker nog; Scum en Schuit werden aangewezen als grootschalige locaties voor jongerenwerk, voor zowel de doelgroepen 12-16 jaar als 16+. Ook maakte u afspraken in het collegeakkoord om in deze raadsperiode hier vol aan te gaan trekken. Op het moment dat De Schuit de uitdaging oppakte en samen met de Gemeente Katwijk hard ging werken aan een perfecte invulling van dit beleid, werd het allemaal concreet. Nu liggen er prachtige plannen waar vele vrijwilligers van De Schuit, ondersteund door professionals her en der, vele jaren hard aan hebben gewerkt, maar dan breekt opeens het angstzweet uit.

Een veel voorkomend probleem in de huidige gemeentepolitiek. “Moeten we een AZC hebben in Katwijk?”, “Ja” roept iedereen, maar dan moet er een locatie komen en dan wordt het stil. “Moeten we een verslavingsopvang hebben in Katwijk?”, weer een volmondig “Ja”, maar wederom wordt een locatie vinden wel erg lastig. “Moeten we invulling geven aan ons jongerenbeleid?”, “Ja, absoluut!”, maar je ziet m al aankomen, er hoort een locatie bij en die Schuit staat nou eenmaal op de Voorstraat.

Op alle plaatsen waar beleid wordt uitgevoerd, zal men omwonenden, tegenstanders en mensen die minder blij zijn, tegenkomen. Maar laat de raad eens de “guts” tonen om goed met deze mensen te communiceren, maar het zelf gekozen beleid wel door te durven zetten. De medewerkers van De Schuit vinden uw keuze ronduit laf!

Hoe nu verder? Heel veel vragen. Heel veel gedemotiveerde medewerkers. “Kunnen we de bezoekers nog wel een veilig onderdak garanderen in dit vervallen pand?” “Hoeveel jaar moeten we nu weer verder vechten om toch iets voor elkaar te krijgen?” “Kunnen we wel doorgaan met 12-16 jarigen jongerenwerk?” We weten het allemaal niet meer. Een ding is zeker; we hebben even voor een lange tijd de buik vol van alles wat “gemeentepolitiek”, “zeeweg 133”, “raadsleden”, “college” en “ambtenaren” heet.

Een groot aantal jaren lang hebben we op een prettige wijze met u gesproken over de toekomst van jongerenwerk en de zaken die jongerenwerk bezig houden. Nooit waren wij te beroerd om mee te werken aan uw plannen, de boel nog maar weer eens uit te leggen of u in gesprekken en bezoeken van input te verzorgen. Nu vragen wij een keer steun voor onze initiatieven en geeft u en masse niet thuis; slap!

Wij, medewerkers van De Schuit, rapen op dit moment de scherven op en vragen ons af hoe we verder moeten en waar we in hemelsnaam moeten beginnen. Daarom onze vraag: Wat gaat u nu doen met De Schuit? Hoe moeten wij verder? Er moet snel iets gebeuren want De Schuit zoals die nu is, voldoet niet. Het is niet brandveilig, er is veel achterstallig onderhoud, we hebben veel kosten gemaakt voor de (tevergeefse) reparatie van de verwarming, riolering, versterkers voor licht en geluid, bekabeling, koeling, toiletten enzovoort. De vloer is kapot, het meubilair is kapot. De entree is nog steeds niet representatief en biedt een beschutte plaats waar hangjongeren kunnen drinken, drugs gebruiken en rommel maken. Kortom, er moet heel veel gebeuren!

Wij willen snel een reactie op deze brief, want wij moeten in september weer open om onze bezoekers en vrijwilligers, hoe gedemotiveerd zij en wij ook zijn, weer op te peppen om met goede moed weer het nieuwe seizoen in te stappen. Dus voor die tijd moeten er knopen zijn doorgehakt en zeker aan de veiligheid van het pand iets gedaan zijn.

Wij wachten op uw antwoord!

Namens alle medewerkers en bezoekers van Jongerencentrum de Schuit,

Werkbestuur en Stichtingsbestuur van De Schuit

Geschreven door:   Redactie

Laat een reactie achter

X